Rektor og skolens ledelse

 

Rektor

Jan Helge Russnes

Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Mobil: 456 53 654

Administrasjonsleder

Terje Gulliksen

Ansvarlig for administrative rutiner ved skolen, eksamen og leder for alt driftspersonale.

Mobil: 990 18 680

Undervisningsledere 

Mette Elisabeth Mihle Loe

  • Studiespesialisering

Leder i tillegg arbeidet med og koordinerer en rekke praktiske saker, herunder ekskursjoner og studiereiser.

Mobil: 911 60 172

Merete Holtet Litsheim

  • Tilrettelagt opplæring

Tilrettelegger og leder det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen

Mobil:  970 34 353

Marita Bolstad

  • Yrkesfag
  • Kombinasjonsklassen

Mobil: 454 88 093