Internasjonalisering

Eiker videregående skole har en lang tradisjon med å tilby elevene et internasjonalt perspektiv i opplæringen.

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Eiker vgs. har blitt tildelt akkreditering i Erasmus+, dvs. at både elever og lærere kan delta på ulike internasjonale prosjekter i perioden 2023-2027. Gjennom dette programmet får elever og lærere mulighet til å jobbe globalt med samfunnsutfordringer som knytter seg til mangfold, digital og grønn omstilling. Dette matcher de tverrfaglige temaene i læreplanverket for fag (demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling). Internasjonalisering kan dermed bidra til økt kvalitet og opplevelse av relevans i opplæringen. Det tredje tverrfaglige temaet er folkehelse og livsmestring.  Vi ser at elever som deltar i elevutvekslinger ofte opplever økt mestring i utenlandsprosjekt, og dermed utvikler et positivt selvbilde. 

Eiker videregående skole har en lang tradisjon med å tilby elevene et internasjonalt perspektiv i opplæringen. Internasjonalisering kan gjøres på skolen eller ved å reise ut. Gjennom Erasmus+-prosjekt ønsker vi at flest mulig elever skal få mulighet til å delta internasjonale prosjekter. For skoleåret 2023-2024 har vi valgt å satse på to ulike aktiviteter for elever: 

Språk- og kulturutvekslinger 

Skolen har gjensidig elevutveksling med Príncipe Felipe i Madrid, Spania.  24 elever var der i september, og gjenvisitten skjer i januar. Elevene bor hos hverandre. Dette er et tilbud for vg2-elever med spansk som fremmedspråk. 

Målet med elevutvekslingene er å oppnå kunnskap om internasjonale forhold, politikk, språk og kultur som en del av allmennutdanningen. Internasjonalisering bidrar til heving av kvaliteten på både undervisning og på fremmedspråket.  

En gruppe mennesker utenfor et skolebygg - Klikk for stort bildeGjenvisitt fra Principe Felipe i Madrid Eiker vgs.

 

Gruppemobilitet til Lycée Joubert-Emilien Maillard i Nantes 

Vi reiser i oktober 2023 til en fransk skole med politikk og menneskerettigheter-elever og historie og filosofi 2 -elever. Her skal vi følge noe undervisning, men hovedaktiviteten blir å jobbe sammen med franske elever om viktige samfunnsutfordringer innen inkludering og mangfold. Tema og problemstillinger blir nærmere bestemt i et samarbeid med den franske skolen. 

Gjennom denne gruppemobiliteten ønsker vi at elevene tilegner seg kulturell bevissthet, toleranse og gjensidig forståelse, og at de oppnår en forståelse av politiske, historiske og kulturelle ulikheter mellom de to landene.  Arbeidsspråket er engelsk. 

Fremtidige prosjekter

Et utsnitt av et kart med fokus på Irland - Klikk for stort bildeIrland er ønske for fremtidige prosjekter

Vi ønsker at elever med engelsk som programfag skal få mulighet til å delta på elevutveksling til Irland i 2025. Vi har skaffet en irsk kontaktskole, så vi jobber med dette som et fremtidig prosjekt.  

I tillegg har vi søkt om akkreditering på yrkesfag, slik at elever på Helse og oppvekstfag og Salg, service og reiseliv også skal få en internasjonal dimensjon i opplæringen. Tanken er at yrkesfagelever skal få sjansen til å ta deler av yrkesfaglig praksis i utlandet.  

Studier i utlandet 

Elever har også mulighet for å gjennomføre delstudier eller et helt studieår i utlandet som del av opplæringen. Dette kan være en svært lærerik og morsom opplevelse for de som velger å gjøre det. Vi vil tilrettelegge og hjelpe så langt vi kan, for å sikre at dette blir en god opplevelse og at man får nødvendig kompetanse gjennom studieoppholdet til å få det godkjent her hjemme. Du kan ta kontakt med én av skolens rådgivere hvis du ønsker å prøve ut dette. 

For å finne ut mer om studier i utlandet, anbefaler vi å ta kontakt med en av flere organisasjoner som arbeider med dette. På ansa.no og lånekassen.no finner man mye nyttig informasjon.