MOT

 MOT er et program som utvikler robust ungdom som  inkluderer alle!

 

Trivselsskapende tiltak og forebyggende arbeid

Eiker videregående skole var en av de første videregående skolene i gamle Buskerud fylke som sluttet seg til organisasjonen MOT. Mot har tre verdier: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. Tilknytningen til MOT innebærer blant annet enda sterkere satsing på trivselsskapende tiltak og forebyggende arbeid mot mobbing, vold og rusmisbruk.

Les mer om MOT her!

UNG-MOT ledere skoleåret 2023/24

Elevene ved skolen som er UNG-MOT ledere skoleåret 2023-24 er:

Oppdatert informasjon kommer

UNG-MOTivatorer skoleåret 2023/24:

Dette er elevene som er utdannet til Ung MOTivator:

Oppdatert informasjon kommer.

Personalet i skolens MOT - team:

  • Jan Helge Russnes, MOT - rektor
  • Marita Bolstad, MOT - koordinator
  • Stian Lie-Jorde, MOT - coach
  • Cecilie Ruud, MOT - coach
  • Karianne Hole, MOT - coach