Programfag Toppidrett Fotball

Elever ved Eiker videregående skole kan velge programfaget toppidrett fotball. Tilbudet er i samarbeid med MIF Fotball. Samarbeidet mellom Eiker videregående skole og MIF gjør det mulig for elever å kombinere fotballtrening og -utvikling i skoletida, samtidig som de kan velge full fordypning innen realfag og får spesiell studiekompetanse.

MIF Fotball ser det som veldig positivt for spillernes utvikling til toppidrettsutøvere at de er strukturerte og har klare mål i både skolearbeid og idrett. Eiker videregående skole er veldig glad for at de nå kan gi skolens fotballspillere mulighet til å trene og utvikle seg i sin idrett i skoletida. 

Samarbeidet med MIF sikrer at tilbudet får høy sportslig kvalitet gjennom MIFs kompetanse som toppfotballklubb. Skolen leier nødvendig arbeidskraft av MIF, og treningene foregår i hovedsak på klubbens anlegg.

Her kan du se en liten film om toppfotball-tilbudet:

 

Som søker til skoleåret 2021-22, må du::

1.       Søke ordinært inntak til videregående opplæring i VIGO, slik du får veiledning om på din ungdomsskole.  Du søker Eiker vgs Studiespesialisering

2.       I tillegg fylle ut eget skjema som du finner her:

2021-22 Ekstra søknadsskjema Programfag Toppidrett Fotball (PDF, 243 kB)

Skolen og MIF i samarbeid avgjør hvem som får plass på toppidrett, etter følgende prioriterte kriterier: 

Du må være aktiv fotballspiller, samt komme inn på Eiker vgs i det ordinære inntaket.    Prioriterte      kriterier etter inntak:                             

1.       Fotballferdigheter og -holdninger.  Kartlegges av skolen og MIF via samarbeid med klubbene og NFF Buskerud

2.       Inntakspoengsum

Det er læreplanen i toppidrett – valgfritt programfag i utdanningsprogram for idrettsfag som følges, og faget har 5 timer pr. uke.

For Vg1 vil faget gis som et ekstra fag, men timeplanlegges i skoletida. 

I Vg2 og Vg3 vil faget toppidrett fotball være en del av ordinært timetall, som et av de valgbare programfagene.  Du kan da samtidig velge full fordypning innen realfag (spesiell studiekompetanse), og vil dermed få grunnlag for å søke på alle studier på universitet og høgskoler etter videregående skole.

Til toppen