Tilbud til minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år, som har kort botid i Norge, kan få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser før de skal starte i vanlig videregående opplæring.

Kombinasjonsprogram

Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år, som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnskoleopplæring på en videregående skole dersom de har behov for dette for å kunne fullføre videregående opplæring.

Tilbudet gjelder fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag.

Du kan også få opplæring i andre fag eller emner avhengig av skolens tilbud. Tilbudet varer i ett til tre år, avhengig av behov.

Hvem kan søke og hvordan er opplæringen?

Kombinasjonsprogrammet retter seg mot minoritetsspråklig ungdom i alderen 16–24 år som:

 • har godkjent grunnskole fra utlandet, men har manglende norskkompetanse
 • har fått vitnemål fra 10. klasse i Norge, men har manglende norskkompetanse og faglig grunnlag
 • ikke har godkjent grunnskole fra utlandet og må gjennomføre grunnskole for å kvalifisere seg til inntak på videregående nivå. Forutsatt at tilbudet gis i samarbeid med kommunen, og at kandidaten er bosatt i kommunen.

Kjennetegn på opplæringen 

 • Nivådelt og tilpassede opplæringsplaner med fleksibel opplæringstid på 1–3 år.
 • Dokumentasjon på opplæringen, og muligheten til å forbedre tidligere karakterer på vitnemålet fra ungdomsskolen.
 • 30 timer i uka med opplæring i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, engelsk, samt kroppsøving og utdanningsvalg.
 • Forsering av fag på videregående nivå så langt skolen kan tilrettelegge for dette.
 • Tilrettelegging for morsmålseksamen for de som planlegger studieforberedende utdanningsprogram.
 • Like rettigheter til PC, skyss og elevtjenester som elever tatt inn til videregående opplæring på samme skole, uten å bruke av retten til videregående opplæring.
 • Inkludering og integrering i skolemiljøet.

Formålet med opplæringstilbudet

 • Mer grunnskoleopplæring ved en videregående skole skal bidra til at ungdom i målgruppen settes i stand til å fullføre og bestå videregående opplæring.
 • Ungdom i målgruppen skal ha opplæring i et læringsmiljø med elever i samme alder.
 • Ungdom i målgruppen skal bli kjent med norsk videregående opplæring/skole. 
 • Samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen skal styrke bedre sammenheng i opplæringen.

Slik søker du

Du kan søke hele året, og det er løpende inntak til kombinasjonsprogrammet ved ledige plasser. Anbefalt søknadsfrist er 1. februar, da inntaket til neste skoleår starter etter denne datoen.

Ved spørsmål om søknadsprosessen kan du ringe 32 30 00 00 for å få informasjon fra Hege Camilla Svangren og Linn Cecilie Johansen.