Miljøfyrtårn

5. juli 2022 ble Follo Folkehøgskole sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer at vi både ønsker og er pålagt å leve opp til bestemte krav som tar tak i miljø og klimaaspekter ved vår skoledrift. Det stilles krav innen områdene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.  Informasjonskrav for ansatte, bedre rapportering på miljøkrav og pedagogiske opplegg for elever er også en del arbeidet.

Som en Miljøfyrtårnsertifisert skole settes det stadig krav til forbedringer på våre klima- og miljøprestasjoner fra år til år.  Hvert år leverer vi en klima- og miljørapport. Den siste vi leverte, for 2021, kan du lese ved å trykke her.

I forbindelse med dette arbeidet har skolen utarbeidet følgende miljøpolicy:

  • Målet i vårt miljøarbeid er å redusere CO2-utslippene på områdene energi, transport, innkjøp, avfall og ombruk.
  • Vår ambisjon er å påvirke våre elever og medarbeidere til økt miljøbevissthet gjennom aktiv deltagelse om felles miljømål
  • Vi arbeider forebyggende og langsiktig med miljø som en integrert del av både undervisningen og den daglige virksomheten.   
    • Lokalt – Scenen er din – jeg bidrar og leder an       
    • Globalt – Verden er vår – fokus på FNs bærekraftsmål

 

Alt i alt gir Miljøfyrtårnsertifikatet skolen mulighet til å jobbe målrettet mot å bli stadig mer klima- og miljøvennlig og at hverdagen til oss som bor og jobber her blir renere og sunnere.

Vil du lese mer om Miljøfyrtårn, kan du klikke her.

Fokus på bærekraftig mat
Til toppen