Aktuelt

Nye elever: Husk PC/Mac til skolestart!

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Som ny Vg1-elev må du selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. 

Vannrakettprosjekt i faget Teknologi- og forskningslære

Elevene på Forskerlinja har fått teste teori i praksis i faget Teknologi- og forskningslære! På planen stod konstruksjonen av vannraketter, der ulike grupper konkurrerte om best tid.

Elevenes rettigheter knyttet til gyldig fravær

Dette er et spesielt år som er vanskelig for veldig mange, og mange er bekymret for fraværet. Vi ser at det er mange elever som har mer fravær enn til vanlig, og det kan det være mange gode grunner til. Her følger informasjon fra skolehelsetjenesten om deres rettigheter knyttet til fravær.  Dette er viktig informasjon som kan ha stor betydning for deg som elev dersom du har eller kan få registrert fravær over 10%.

Smittevernråd for russen

Kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune har noen gode råd til deg som er russ for at russefeiringen skal bli tryggest mulig. Det er også mulig med drop-in koronatest for deg som er russ i år.      

Koronasituasjonen

Denne saken oppdateres fortløpende med informasjon om koronasituasjonen ved Frederik II vgs. Vi oppmuntrer alle til å følge aktivt med på hjemmesiden og på e-post. To elever på Vg1 og én elev på Vg3 Studiespesialisering har fått påvist covid-19.  Dette medfører at det totalt er 84 elever og ansatte i karantene per 7. mai 13.31.

Gult nivå fra mandag 3. mai

Fredrikstad kommune melder at smittesituasjonen har hatt en fin nedgang de siste ukene og dagene, og de dermed letter på tiltakene for barn og unge. Det betyr at alle skoler, inkludert de videregående skolene, går over til gult nivå fra mandag 3. mai.  

Rødt nivå frem til og med 30. april

Kommuneoverlegen i Fredrikstad har i samråd med kriseledelsen i dag besluttet at alle grunnskoler og videregående skoler i Fredrikstad kommune videreføres på rødt nivå til og med 30.april.  

Hjemmeskole tirsdag 6. april

Grunnet nåværende smittesituasjon har kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune bestemt at de videregående skolene skal være på rødt nivå fra og med tirsdag 6. april. For å sikre og planlegge en så god oppstart i rødt nivå som mulig vil det tirsdag 6. april bli hjemmeskole for alle elever.  

«Den store lærerjakten» er igang!

Viken fylkeskommune søker de beste lærerne til våre videregående skoler! Fredag 19. mars lyser vi ut om lag 450 ledige stillinger. Søknadsfrist for alle stillingene er tirsdag 6. april.

Ikke kall søppel for søppel!

Mandag 8. mars holdt professor Ole Jørgen Hanssen ved NORSUS et foredrag for klasse 1STH, gjennom Teams. Hanssen er professor i fornybar energi og sirkulærøkonomi. Temaet som ble tatt opp var bærekraftig utvikling, problemer som kan oppstå og forslag på hva vi kan gjøre for å forhindre klimaendringene.  

Til toppen