Aktuelt

Avgangselev i vår med ikke bestått?

Var du avgangselev på Frederik II vgs. i vår og fikk ikke bestått? Elever som melder seg opp til privatisteksamen og deltar på intensivopplæring vil få dekket oppmeldingsavgiften etter at de har gått opp til eksamen.    

Foreldremøter på Vg1

I uke 36 inviterer rektor Leif Østli og alle kontaktlærere på Vg1 til foreldremøter. Vi ønsker dere velkommen til møte.  

Koronasituasjonen

Denne saken oppdateres fortløpende med informasjon om koronasituasjonen ved Frederik II vgs. Vi oppmuntrer alle til å følge aktivt med på hjemmesiden og på e-post. Én elev på Vg2 studiespesialisering har fått påvist covid-19. Totalt er én klasse og tre programfagsgrupper berørt per 24. september.

Tilbud om forkurs i matematikk

For deg som er elev ved Frederik II og skal opp i 2P, S1/S2 eller R1/R2 tilbyr skolen et gratis todagers forkurs i matematikk.

Vannrakettprosjekt i faget Teknologi- og forskningslære

Elevene på Forskerlinja har fått teste teori i praksis i faget Teknologi- og forskningslære! På planen stod konstruksjonen av vannraketter, der ulike grupper konkurrerte om best tid.

Elevenes rettigheter knyttet til gyldig fravær

Dette er et spesielt år som er vanskelig for veldig mange, og mange er bekymret for fraværet. Vi ser at det er mange elever som har mer fravær enn til vanlig, og det kan det være mange gode grunner til. Her følger informasjon fra skolehelsetjenesten om deres rettigheter knyttet til fravær.  Dette er viktig informasjon som kan ha stor betydning for deg som elev dersom du har eller kan få registrert fravær over 10%.

Smittevernråd for russen

Kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune har noen gode råd til deg som er russ for at russefeiringen skal bli tryggest mulig. Det er også mulig med drop-in koronatest for deg som er russ i år.      

Gult nivå fra mandag 3. mai

Fredrikstad kommune melder at smittesituasjonen har hatt en fin nedgang de siste ukene og dagene, og de dermed letter på tiltakene for barn og unge. Det betyr at alle skoler, inkludert de videregående skolene, går over til gult nivå fra mandag 3. mai.  

Hjemmeskole tirsdag 6. april

Grunnet nåværende smittesituasjon har kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune bestemt at de videregående skolene skal være på rødt nivå fra og med tirsdag 6. april. For å sikre og planlegge en så god oppstart i rødt nivå som mulig vil det tirsdag 6. april bli hjemmeskole for alle elever.  

«Den store lærerjakten» er igang!

Viken fylkeskommune søker de beste lærerne til våre videregående skoler! Fredag 19. mars lyser vi ut om lag 450 ledige stillinger. Søknadsfrist for alle stillingene er tirsdag 6. april.

Til toppen