Elevenes rettigheter knyttet til gyldig fravær

Dette er et spesielt år som er vanskelig for veldig mange, og mange er bekymret for fraværet. Vi ser at det er mange elever som har mer fravær enn til vanlig, og det kan det være mange gode grunner til. Her følger informasjon fra skolehelsetjenesten om deres rettigheter knyttet til fravær. Dette er viktig informasjon som kan ha stor betydning for deg som elev dersom du har eller kan få registrert fravær over 10%.

Hei alle dere som er avgangselever eller som har avgangsfag.

Vi ønsker å informerer deg om dine rettigheter til gyldig fravær. Vi har mulighet til å skrive dokumentasjon på fravær for det du må ha av grunn for å være hjemme. Et slikt fravær kan være stress og bekymring rundt hjemmeforhold, skole og venner i den utfordrende tiden vi er i og har vært i relatert til korona.  Dette kan redde standpunktkarakteren din om du har karaktergrunnlag.

Ta kontakt på SMS.

  • Mona Kyvik tlf.: 990 82 063
  • Kristine G. Tangen, tlf.: 959 43 379»
Til toppen