Gult nivå fra i morgen, tirsdag 9. november

Direktør i Viken kompetanse informerte i dag om at Viken fylkeskommune er pålagt av Fylkesmannen å tilbakekalle alle elever til de videregående skolene i fylket fra og med i morgen, uansett utdanningsprogram. Det betyr at vi skal tilbake til vanlig undervisning med de smitteverntiltakene som vi tidligere har opplyst om fra og med i morgen tirsdag.

 

Jente som skriver på PC - Klikk for stort bildeElev-PC Janeb13/ Pixabay

  

Direktøren ga også rektorene beskjed om å ta kontakt med kommuneoverlegen i respektive kommuner. Rektor ved Frederik II har snakket med kommuneoverlegen i Fredrikstad i ettermiddag, og fikk beskjed om at trafikklysnivå som gjelder i vår kommune akkurat nå er gult. Det betyr at så mange som mulig skal tilbake til skolen i morgen for å ha undervisning der.

Kommuneoverlegen har bedt rektor om å tydeliggjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder på gult trafikklys, og at det er svært viktig at disse overholdes. 

Husk derfor på at du som elev skal...

 1. ha minst 1 meter avstand til andre. Dette gjelder overalt. Ikke bare der det er satt opp avstandsmarkører. 
 2. vaske hender når du kommer på skolen, etter toalettbesøk, før og etter spising, og når du går hjem. 
 3. sitte ved din egen, faste pult –  som er merket med ditt navn. Ingen skal ta på pulter til andre elever. Vask pulten hver dag før og etter skolestart og ved skifte av rom.
 4. hoste / nyse i albuekroken. Unngå å berøre ansiktet med fingrene. Særlig øyne, nese, munn. 
 5. smøre matpakke og ha med mat og drikke på skolen. Må du kjøpe inn mat, gjøres dette helst før skolestart. Kantina på Christianslund er åpen. 
 6. være hjemme hvis du er syk. Er du syk skal du være symptomfri 24 timer før du kommer på skolen.  
 7. reise hjem dersom du blir syk på skolen.

Under følger tiltakene som gjelder ved gult trafikklys ved vår skole.

Tiltak for gult trafikklys

Hygiene

 • God hostehygiene er viktig. Host i albukroken. 
 • God håndhygiene er viktig. Elevene vasker hendene før undervisningen begynner, etter toalettbesøk, og før de går hjem. 

Renhold

 • Pulter skal rengjøres av elevene mellom hvert skift av gruppe i et klasserom
 • Det settes ut sprayflasker med rengjøringsmiddel og ekstra tørkepapir til pultvask i alle klasserom. Det er kun læreren som skal ta på sprayflaska.
 • Det settes ut håndsprit der det ikke er tilgang på vask i klasserommene. Håndvask er selvsagt det beste. 
 • Renholderne sørger for at dørene er åpne, og de skrur på lys i alle rom før elevene kommer. Det er satt inn ekstra renholdressurser.
 • Det vil være et lager med ekstra sprayflasker og håndsprit på LAP’en i 1.etg på F – ved rekvisittlageret og i rekvisittlageret i 1.etg på C. 

Avstand

 • Hold minst 1 meter avstand i alle situasjoner utenfor klasserom/verksted og i klasserom/verksted der det er mulig.
 • Hver elev får en fast pult i alle fagene, og faste samarbeidspartnere i fagene.  
 • Lærer merker pulter med navn.  
 • Elevene må, så langt det er mulig, smøre matpakke og ha med seg mat og drikke på skolen. Må man kjøpe inn mat, gjøres dette før skolestart. Vi har fått beskjed om at kantina på Christianslund er åpen. 
 • Avstandsmarkører og avsperringer er satt opp ved kontor og rådgivere. Hensikten er å overholde 1-metersregelen. 

Sykdom

 • Elever som føler seg dårlige og elever som har symptomer på Covid-19 skal ikke møte på skolen. 
 • Elever som blir dårlige i løpet av skoledagen sendes hjem. 
 • Større samlinger skal unngås. 

Elevtjenesten er tilgjengelige i lokalene. 

Trafikklysmodellen

Tabell 1. Trafikklysmodell for videregående skoler 

VGS 

Tiltak 

Grønt nivå 

1.      Ingen syke skal møte på skolen 

2.      God hygiene og normalt renhold 

3.      Kontaktreduserende tiltak: 
 
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
Vanlig organisering av klasser og skolehverdag 

Gult nivå 

4.      Ingen syke skal møte på skolen 

5.      God hygiene og forsterket renhold 

6.      Kontaktreduserende tiltak: 
 
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
Hele klasser kan ha undervisning sammen 
Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper 
Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig 
Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner 
Unngå trengsel og store samlinger 

Rødt nivå 

7.      Ingen syke skal møte på skolen 

8.      God hygiene og forsterket renhold 

9.      Kontaktreduserende tiltak: 
 
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
Dele inn elever i mindre grupper 
Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner 
Unngå trengsel og store samlinger 
Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

  

I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre kohorter. Det er følgelig særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres. 

Til toppen