Gult nivå fra mandag 3. mai

Fredrikstad kommune melder at smittesituasjonen har hatt en fin nedgang de siste ukene og dagene, og de dermed letter på tiltakene for barn og unge. Det betyr at alle skoler, inkludert de videregående skolene, går over til gult nivå fra mandag 3. mai.

Solsikke i solskinn - Klikk for stort bilde Unsplash, Lucas George Wendt  

Hva innebærer gult nivå på Frederik?

Ved gult nivå skal elevene få undervisning på skolen hver dag etter vanlig timeplan, samtidig med at vi følger anbefalte smitteverntiltak i tråd med Udirs veileder, gult nivå, og godkjent av kommuneoverlegen i Fredrikstad.

Husk derfor på at du som elev skal...

  1. huske minst en meter avstand til andre i alle situasjoner. Dette gjelder overalt, ikke bare der det er satt opp avstandsmarkører. 
  2. vaske hender når du kommer på skolen, etter toalettbesøk, før og etter spising, ved bytte av klasserom og ved skitne hender. 
  3. sitte ved din egen, faste pult. Ingen skal ta på pulter til andre elever. 
  4. vaske pulten hver dag før skolestart.
  5. hoste / nyse i albuekroken. Unngå å berøre ansiktet med fingrene.
  6. smøre matpakke og ha med mat og drikke på skolen i den grad dette er mulig. Må du kjøpe inn mat, gjøres dette helst før skolestart. Kantinen har redusert kapasitet.
  7. være hjemme dersom du er syk. Er du syk skal du være symptomfri 24 timer før du kommer på skolen.  
  8. reise hjem med en gang og teste deg dersom du blir syk i løpet av skoledagen.
  9. begrense antall nærkontakter. Treff så få som mulig. Hold oversikt over nærkontaktene dine hver dag.

I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre kohorter. Det er følgelig særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.

Dersom du skulle utvikle symptomer på covid-19, er det opprettet en egen telefonlinje du kan ringe på koronasenteret for alle tilknyttet skoler med telefonnummer 47 79 94 20 (betjent 08.15 - 15.30). Utenom åpningstiden kan legevakten kontaktes dersom det er strengt nødvendig på telefon 116 117. 

Ofte stilte spørsmål

Til toppen