Håp i plast- fra problem til løsning

Torsdag 15. oktober ble utstillingen "Håp i plast - fra problem til løsning" offisielt åpnet med «brask og bram» for VIP, presse og STU-elever. Utstillingen er et produkt av et langvarig forskningsprosjekt for elevene i 1STZ, med fokus på bærekraft og innovasjon.

Klikk for stort bilde Camilla Jørgensen Ruud  

Gjennom høsten har klassen 1STZ samarbeidet med Håpets katedral om prosjektet «Håp i plast». Elevene har jobbet utforskende med problemstillinger knyttet til hvordan plast i havet påvirker naturen og økosystemer. Målet er å lære hva vi kan gjøre for å løse problemet og hvordan elevene kan være innovative i møte med miljøutfordringer. Torsdag 15. oktober var det endelig duket for åpning av utstillingen, der stolte elever og lærere endelig kunne vise frem hva de har jobbet med denne høsten.

Åpningstalen ble holdt av Victor Kristiansen fra Fredrikstad kommune og elever fra 1STZ. Deretter ble gjestene guidet inn i prosjektet av elevene selv, som kunne fortelle om besøk på Håpets Katedral og arbeid med å bruke plast i konstruksjoner og byggverk, besøk og praksis hos Biobe i Fredrikstad og alt de har lært om hvilke miljøutfordringer vi står ovenfor i dag gjennom bilder, aktiviteter, plakater og dekorasjoner. Alt i alt et utrolig imponerende arbeid som elever og lærere kan være kjempestolte over!

I dette samarbeidet har vi med oss forskere fra det EU-finansierte prosjektet «Science Education for Action and Engagement toward Sustainability» (SEAS) ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, Universitet i Oslo. I alt 6 land deltar i dette forskningsprosjektet med nasjonale «skole i verden» nettverk. Disse nettverkene ser på hvordan vi kan åpne opp skolen ikke bare for nye måter å undervise i bærekraft på, men også hvordan vi kan åpne opp skolen mot samfunnet rundt oss, for å utforske potensialet i koblingen mellom skole og lokalmiljø.

Prosjektet Håp i Plast har blitt en måte å utforske hvordan Fredrikk II kan være en «skole i verden», en skole som aktiverer, inspirerer og mobiliserer fremragende læring om, og handling for, en mer bærekraftig fremtid. Målet er å gi elevene innsikt i egen handlekraft og hvordan de kan bidra til å påvirke egen framtid og samfunnet de er en del av. Håp i plast har invitert elever, lærere, og forskerer til refleksjon, til kontemplasjon, og til å finne vår egen stemme i et hav av stemmer – stemmer som sammen levendegjør visjonen om en fremtid bygget på håp, kjærlighet for alt levende, pågangsmot, kunnskap, handlingskraft, diversitet, gjensidig respekt, kritisk tenkning og konstruktiv dialog på tvers av generasjoner og fagmiljøer.   

Åpningen ble dekket av både NRK og Fredrikstad Blad. Reportasjen fra NRK kan ses på deres nettsider, nrk.no.

Til toppen