Massetesting av elever på Vg1 og Vg2

Kommuneoverlegen i Fredrikstad anbefaler massetesting av elever på Vg1 og Vg2. Følgende informasjon er sendt ut fra Fredrikstad kommune.

Helsepersonell med regnbuearmbånd setter plasterlapp på ung gutt som har fått vaksine - Klikk for stort bilde CDC/Unsplash  

Informasjon om massetesting ved Frederik II (Vg1 og Vg2)

Det har den siste tiden vært en økning i antall smittetilfeller blant barn og unge i Fredrikstad. For å få kontroll på smitten har kommunen besluttet å innføre massetesting på flere skoler hvor det er mer enn noen få smittetilfeller. Massetesting innebærer at elevene testes 1-3 ganger ukentlig.

Hvorfor massetesting?

Målet med testingen er at elevene skal kunne være mest mulig til stede på skolen. Regelmessig og hyppig testing på skolen, massetesting, vil oppdage smittede personer tidlig i forløpet og er vist å være effektivt for å hindre smittespredning samtidig som der er relativt lite inngripende i skolehverdagen. Massetesting vil også gjøre at ordningen med stadig nye beskjeder om testing, karantene etc., opphører i perioden testingen pågår.

Ønsker at alle deltar

Det er frivillig å teste seg, men for at dette skal være et godt nok alternativ til detaljert smittesporing og andre testregimer er det viktig at så mange som mulig deltar. Skulle det være elever som ikke ønsker å delta, kan de motta testutstyr på lik linje med de andre, men velge å ikke bruke det.

Hvordan gjennomføres massetestingen?

Elevene vil få utdelt testutstyr på skolen som de tar med hjem. De får med flere tester per utdeling. 

  • Tirsdager: Elevene skal teste seg før de drar på skolen.
  • Fredager: Elevene skal teste seg før de drar på skolen.

Dersom smittesituasjonen endrer seg og det blir aktuelt å teste flere eller færre ganger per uke, får elevene beskjed om dette.

Testen gjennomføres hjemme og skal ikke være smertefull. Prøven tas fra fremre del av nesen og analyseres deretter slik veiledningen som ligger ved testsettet beskriver. Denne videoen fra produsenten forklarer hvordan hurtigtesten skal brukes. Studentsamskipnaden i Oslo har laget en fin instruksjonsvideo om hvordan du gjør testen.

Resultatene fra testen er klare 15–20 minutter etter at prøven er tatt.

  • Negativ test:
    Eleven kan komme på skolen som normalt og leve som normalt fram til neste test skal gjennomføres.
  • Positiv test:
    Eleven skal holde seg hjemme og med en gang ta kontakt med Koronasenteret på tlf. 69381108, tastevalg 4. Koronasenteret vil da kartlegge husstandsmedlemmer, nærkontakter og gi informasjon om videre oppfølging.

De som får positiv test/er smittet, skal være i isolasjon. Dersom noen i klassen skal i karantene (og ikke bare videre testing) varsles de om dette i løpet av dagen.

Forkjølet?

Selv om eleven tester seg jevnlig er det viktig at de og alle andre fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle: God håndhygiene, generelt avstand til andre, og hvis tegn til forkjølelse; holde seg hjemme og bestille test (Koronasenteret: 69381108).

Mer informasjon om covid-19 finner du på Fredrikstad kommunes nettsider (https://www.fredrikstad.kommune.no/), eller Folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/).

Til toppen