Rødt nivå innføres fra og med tirsdag 24. november

Fredrikstad kommune har under pressekonferanse 20. november bestemt at rødt nivå innføres på alle videregående og ungdomsskoler i kommunen fra og med tirsdag 24. november til og med 4. desember.

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

Igjen blir det endringer i din skolehverdag, og vi vet at det for mange er en krevende novembermåned. De strenge tiltakene som nå settes i verk er for å beskytte og forebygge. Vi oppfordrer alle til å ta litt ekstra godt vare på hverandre! Husk at dersom du trenger noen å prate med er Elevtjenesten tilgjengelig hver dag på skolen.

Hva innebærer rødt nivå på Frederik?

Ved rødt trafikklys skal elevene få undervisning på skolen så mye som mulig, samtidig med at vi reduserer antall elever i hver klasse og elevene får alternerende frammøtetidspunkt på skolen. Dette er i tråd med Udirs veileder, rødt nivå, og godkjent av kommuneoverlegen i Fredrikstad. Lærerne underviser elevgruppene i tråd med sin timeplan på skolen, mens elevgruppene blir delt.

Hver klasse deles i to grupper

Kontaktlærere deler klassen inn i to omtrent like store grupper.

Gruppe 1 møter til undervisning på skolen:

 • mandag og onsdag i oddetallsuker
 • tirsdag og torsdag i partallsuker

Gruppe 2 møter til undervisning på skolen:

 • tirsdag og torsdag i oddetallsuker
 • mandag og onsdag i partallsuker

Fredager er det fagdager, og da deles undervisningen inn i to perioder, 8 - 11 og 11.30 til 14.30.

I de dagene du ikke har undervisning på skolen følger du opp planer og beskjeder fra lærerne dine. Derfor er det ekstra viktig å følge godt med på e-post og Teams. 

Uke 48

 • Gruppe 1 møter tirsdag og torsdag
 • Gruppe 2 møter mandag og onsdag
 • Fagdag fredag:
  • Gruppe 1: 8.00 - 11.00
  • Gruppe 2: 11.30 - 14.30

Uke 49

 • Gruppe 1 møter mandag og onsdag
 • Gruppe 2 møter tirsdag og torsdag
 • Fagdag fredag:
  • Gruppe 2: 8.00 - 11.00
  • Gruppe 1: 11.30 - 14.30

Overskrift Salg, service og reiseliv / YSK salg, service og reiseliv

Elevene vil få beskjed fra sine kontaktlærere om oppmøte for uke 48 og 49. Det er utarbeidet en egen plan for hver klasse.

Avdeling Sandveien

Elevene i Sandveien vil ha frammøte hver dag og ha halve dager på skolen.

Om kroppsøving og idrettsfag

Fra og med mandag 23. november er det ikke kroppsøving. Mer informasjon om organisering av idrettsfagene kommer innen mandag.

Husk derfor på at du som elev skal...

 1. ha minst 1 meter avstand til andre. Dette gjelder overalt. Ikke bare der det er satt opp avstandsmarkører. 
 2. vaske hender når du kommer på skolen, etter toalettbesøk, før og etter spising, og når du går hjem. 
 3. sitte ved din egen, faste pult –  som er merket med ditt navn. Ingen skal ta på pulter til andre elever. Vask pulten hver dag før og etter skolestart og ved skifte av rom.
 4. hoste / nyse i albuekroken. Unngå å berøre ansiktet med fingrene. Særlig øyne, nese, munn. 
 5. smøre matpakke og ha med mat og drikke på skolen. Må du kjøpe inn mat, gjøres dette helst før skolestart. Kantina på Christianslund er åpen. 
 6. være hjemme hvis du er syk. Er du syk skal du være symptomfri 24 timer før du kommer på skolen.  
 7. reise hjem dersom du blir syk på skolen.

Dersom du skulle utvikle symptomer på covid-19, er det opprettet en egen telefonlinje du kan ringe på koronasenteret for alle tilknyttet skoler med telefonnummer 47 79 94 20 (betjent 08.15 - 15.30). Utenom åpningstiden kan legevakten kontaktes dersom det er strengt nødvendig på telefon 116 117. 

Ofte stilte spørsmål

Til toppen