Skal du søke SSR eller studiespesialisering med toppidrett?

Husk å fylle ut søknadsskjema, i tillegg til å søke skoleplass i Vigo innen 1. mars!

Trine Sirnes  

De elektroniske søknadsskjemaene kan nås direkte ved å klikke her:

For mer informasjon om de ulike linjene, se vårt utdanningstilbud.

Til toppen