IT-hjelp og brukerstøtte

Kasper, Camilla, Steffen og Vegar bemanner skolens IT-kontor som ligger i 2.etg på avd. Frydenberg, og er åpent hver dag fra kl. 08:30 - 15.30. Her får du hjelp og veiledning med alt du måtte lure på om din skole-PC, både når det gjelder maskinvare og programvare.

Til toppen