Skoleutvalg

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg som skal fungere som et rådgivende organ for rektor. 

Skoleutvalg

Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og består av

  • rektor
  • representanter fra elevene
  • representanter fra de ansatte

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

I Viken fylkeskommune er det bestemt at skoleutvalget også skal være skolemiljøutvalg. Med denne organiseringen skal elevene alltid ha flertall i utvalget.

Medlemmer i skoleutvalget

  • Oversikt kommer

Plan for skoleutvalgets møter

  • Dato kommer

Sakslister og møtereferater

Retningslinjer

Les mer om skoleutvalg og elevråd på viken.no

Til toppen