Rektor og skolens ledelse

Rektor

Leif Rune Østli
Tlf.: 91 18 19 06
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Geir Vidar Eriksen
Tlf.: 91 80 79 76
Rektors stedfortreder

Utdanningsledere 

Christin Magnussen
Tlf.: 90 12 11 10

 • Elevtjenesten

John-Inge Skaardal
Tlf.: 91 16 51 34

 • Studiespesialisering
 • Påbygging til generell studiekompetanse
 • Kombinasjonsklassene (0GS)
 • Historie
 • Religion

Helen Margrethe Wernersen
Tlf.: 99 62 22 89

 • Idrettsfag

Veslemøy Kristin Gjeldnes
Tlf.: 99 25 70 38

 • Salg, service og reiseliv
 • YSK Salg, service og reiseliv med studiekompetanse

Ådel Synnøve Tvete
Tlf.: 90 16 08 09

 • Forsterket avdeling

Økonomi og personalleder

Anne Siren Peersen
Tlf.: 47 75 39 40

Fagledere

Heidi Syversen
Tlf.: 90 86 73 05

 • Spesialpedagogikk, forsterket avdeling

André Andersen

 • Norsk
 • Økonomiske fag
 • Rettslære
 • Samfunnsfag

Arvid Evjen Andersen

 • International Baccalaureate


Hanne Merethe Viken
Tlf: 93 05 13 51

 • Språk

Øystein Ringstad Kristiansen
Tlf.: 41 18 63 43

 • Fremmedspråk
 • Engelsk
 • Geografi
 • Geofag