Skolens historie

Frederik II videregående skole er oppkalt etter Fredrikstads grunnlegger, den dansk-norske kongen Frederik II (1534-1588).  Skolen har en historie som går helt tilbake til opprettelsen av Fredrikstad lærde skole ca. 1580.

I 1801 gikk den opprinnelige lærde skolen opp i en nyopprettet Fredrikstad borgerskole. I 1868 ble borgerskolene i Fredrikstads østre og vestre bydeler slått sammen og flyttet inn i et nybygg like ved fergestedet (i dag Cicignon skole). Skolen ble da betegnet som "latin- og realskole"; fra 1891 var det offisielle navnet Fredrikstad kommunale høiere Almenskole.

På slutten av 1950-tallet var skolen ved fergestedet sprengt, og det ble bygd en ny skole, Frydenberg gymnas, senere Frydenberg videregående skole. Den ble tatt i bruk i januar 1962.

Gamle Fredrikstad handelsskole - Klikk for stort bildeFredrikstad HandelsskoleChristianslund videregående skoles historie begynner med opprettelsen av Fredrikstad Handelsskole i 1932.  Fra 1938 tilbød skolen 2-årig handelsgymnasium og studentfagkurs og skiftet da navn til Fredrikstad handelsgymnasium og Fredrikstad handelsskole.

I 1950 ble tilbudet utvidet med treårig økonomisk gymnas og sekretærskole for studenter.  Skolen holdt opprinnelig til i bygningen som var kjent som "Pigeskolen" i Cicignongaten, men flyttet i 1967 inn i nye lokaler ca. 300 meter fra Frydenberg vgs. Etter at betegnelsen gymnas forsvant ved en lovendring i 1974, skiftet skolen navn til Christianslund videregående skole, oppkalt etter strøket den ligger i.

Gamle Cicignon skole - Klikk for stort bildeCicignon skole

Med virkning fra 1. august 1997 ble Frydenberg videregående skole slått sammen med naboskolen, Christianslund videregående skole. Nyskapningen fikk navnet Frederik II videregående skole.

Til toppen