Slik blir du bedre forberedt på krise

Tema for årets utgave av Egenberedskapsuka er ØVE. Alle innbyggere oppfordres til å øve og ta nødvendige grep for å styrke egenberedskapen.

Informasjon om elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Samlet inn 30 000 kr på en skoletime

Entreprenørskap 2 tjuvvstartet årets TV-aksjon i samarbeid med Frogn næringsråd. 

Karrieredag/Tysklandsmesse

17. oktober var tre tyskklasser på vg2 på Karrieredag/ Tysklandsmesse i Yaras lokaler på Skøyen i Oslo.

Ibsenprosjekt

I høst har 3STD jobbet med en fordypningsoppgave om Ibsen og noen av hans verk. 

Avgangsstyret er klart

Det som tidligere het “russestyret” har nå byttet navn til “avgangsstyret”. 

En reise i gaming-historie

Esport passerte NFL i popularitet i 2022. På kort tid har det gått fra å være en aktivitet som ofte utføres i privatsfæren og gjerne assosiert med stillesitting og usunn livsstil, til å bli seriøse konkurranser som fyller opp store publikumsstadioner. Men hvor startet det?

Besøk til Færøyene

Frogn vgs er med i et nordisk og tverrfaglig prosjekt om ungdommers møte med klimakrisen.

Generalforsamling for tillitsvalgte

Nytt elevråd for høsten 2023 er på plass.

Agenda og presentasjon fra foresattmøtet for Vg2 26. september

Alle foresatte til elever på Vg2 ved Frogn vgs inviteres til oss tirsdag 26. september klokka 18-20.