Oberst Eriksens pris 2022

Helene og Mia er virkelig alt Frogn står for - trygge, nytenkende og ett steg foran!

Oberst Birger Eriksen var kommandant på Oscarsborg 9. april 1940. Han gav ordren som resulterte i senkningen av den tyske krysseren Blücher 9. april 1940. Under invasjonen viste han selvstendighet, mot og handlekraft ut over det vanlige. Han ble etter krigen hedret med Norges høyest rangerte utmerkelse: Krigskorset med sverd. Oberst Eriksen engasjerte seg etter 2. verdenskrig som en aktiv deltaker i sivilsamfunnet som folkevalgt i Frogn kommunestyre.

Til hans minne tildeles Oberst Birger Eriksens pris til den av avgangselevene ved Frogn videregående skole som har vist et betydelig engasjement både faglig og sosialt, og som i løpet av skoletiden har utmerket seg som særlig selvstendig, modig og handlekraftig. Dette skal vises både i elevens tilstedeværelse, faglige resultater og innsats for å skape et trygt og inkluderende miljø på Frogn videregående skole. Prisen skal gå til en elev som har utmerket seg i henhold til disse kriteriene.

Det har vært flere nominasjoner, fra både medelever og lærere. Juryen, som har bestått av skolens ledelse og elevtjenesten Sentrum, har i år valgt å gi prisen til to elever som har utmerket seg som selvstendige, modige og handlekraftige, utover det vanlige. Prisen deles ut av leder for sentrum - Rune Heiestad.

Om årets vinnere kan vi si: Vinnerne har utmerket seg særlig for sitt engasjement i elevmiljøet ved skolen. De har tatt på seg ansvaret for økt elevmedvirkning, utfordret skolens ledelse, og bidratt til at elevstemmen ved Frogn videregående skole tydelig kommer fram i arbeidet med både utvikling av skolens praksis innenfor vurdering og hva som er den beste organiseringen av skolens timeplan. Begge vinnerne har bidratt i møte med eksterne elever og klasser som er på besøk på skolen for å bli bedre kjent med Frogn vgs og våre utdanningsprogram. De har også bidratt til at elever og klassers ønsker om flere sitteplasser, vanndispensere og idrettsarrangementer for alle, har kommet på plass. Gjennom sin interesse og lyst til å bidra til beste for elevene ved Frogn vgs, har de begge satt et markert fotavtrykk her ved skolen gjennom enorme engasjement og tydelige meninger.

Fra venstre: Helene, Pernille (rektor) og Mia - Klikk for stort bildeFra venstre: Helene, Pernille (rektor) og Mia Rune Heiestad Oberst Birger Eriksens pris går til; Helene Evjen Johnsen fra 3IDA og Mia Isabel Bernardo fra 3STC. Om Helene Evjen Johnsen sier nominasjonen i tillegg: Helene er en fantastisk trygghet for mange medelever og har knyttet sterke bånd på tvers av klasser, trinn, avdelinger, og er et menneske som alltid stiller opp, uansett hvor tettpakket timeplanen hennes er. Hun balanserer skole, idrett og elevrådsarbeid, er et ja-menneske som står på. Hun har vært et flott ansikt utad i møte med elever og foresatte ved digital åpen skole. Nominasjonen om Helene sier i tillegg at hun er veldig empatisk og omsorgsfull. Helene engasjerer og jobber aktivt for å skape et godt miljø. Hun har tatt ansvar for elevenes beste i kraft å være elevrådsleder og tidligere tillitsvalgt. I tillegg er hun faglig dyktig, ryddige i kommunikasjon med lærere og deltar aktivt på alt som er.

Om Mia Isabel Bernardo sier nominasjonen i tillegg: Mia Isabel er en faglig engasjert og utrolig dyktig og dedikert medelev. Mia engasjerer seg i det sosiale miljøet på Frogn, og har vært et flott ansikt utad det siste året i sin rolle som russepresident på Frogn og forrige skoleår som elevrådsleder. Hun har fått Omsorgsknuten, som startet ved Frogn vgs for tre år siden, til nå å gjelde i alle skoler i Viken og Oslo. Dette viser i høyeste grad at hun er selvstendig, modig og handlekraftig. Hennes engasjement i elevråd og russestyret, med fokus på inkludering og samhold, viser at hun tørr å stå for noe på egenhånd og tar ansvar.

Om begge prisvinnerne kan vi også si at de er to personligheter som er reflekterte, omsorgsfulle og alltid synlig og til stede. To bidragsytere til læringsmiljøet, uansett om vi snakker om klasse eller skole. To personligheter som utfordrer både lærere, ledere og medelever – rett og slett slike lagspillere og individualister som skole, samfunn og verden trenger for fremtiden. Og mest av alt – to tydelige, modige og engasjert medelever.

Til toppen