Frogn Videregående minner om...

... at det er viktig å overholde smittevernråd, men samtidig gjøre ditt beste for å delta så mye som mulig i opplæringen.

Vi på Frogn Videregående skole minner om at man skal overholde gjeldende smittevernråd og holde seg hjemme dersom du er syk. Unntaket fra fraværsreglene er videreført helt ut skoleåret, så elever over 18 år kan dokumentere helserelatert fravær selv med egenmelding, og for elever under 18 år kan foresatte dokumentere helserelatert fravær med egenmelding.  Dette er begge viktige aspekter for å holde smitten nede og å frigjøre kapasitet i helsevesenet vårt.

 

Men!

 

Det er allikevel svært viktig at alle elever forsøker å være så tilgjengelig som mulig for sine faglærere og delta i opplæringen så mye de kan innenfor gitte smittevernråd. Dersom du deltar for lite på skolen og i vurdering står du i fare for mangle å vurderingsgrunnlag i enkeltfag. Du varsles skriftlig om dette, og dersom du ikke klarer å skaffe deg et tilstrekkelig grunnlag innen karakterfristen, får du ikke karakter. Nærmere bestemt IV - ikke vurdering. Så oppfordringen er: gjør så godt du kan, spill på lag med de rundt deg og vær tilgjengelig så ofte du kan.

Til toppen