Husk signert skjema for å få utlevert lærebøker

Nye elever vil få utlevert lærebøker allerede første skoledag. Men det er viktig at du har med deg signert skjema, da ingen bøker lånes ut før bokkontrakten er underskrevet av en elev over 18 år/foresatt.

Skjemaet finner du her:
Reglement for utlån av lærebøker - Frogn videregående skole (viken.no)

Til toppen