Hvordan levere dokumentasjon på fravær?

All fraværsokumentasjon (inkludert egenmeldinger) skal etter reglene leveres digital i Visma InSchool (VIS). Se denne informasjonsvideoen som viser hvordan det skal gjøres riktig.

Informasjonsvideo om fraværsdokumentasjon

Egenmelding kan hentes fysisk på kontoret. Fyll den ut og scann den. Med f.eks. appen Microsoft Lens på mobilen din kan du konvertere et bilde av dokumentet til pdf.

Du må så sende denne .pdf-en til deg selv, slik at du kan laste den ned på din egen laptop. Fra laptopen kan du så laste fila opp igjen på Visma InSchool i henhold til instruksene. 

Elevundersøkelsen - Klikk for stort bilde Pixabay  

Til toppen