Informasjonsskriv om rus og rusbruk i ungdomsmiljøet i Follo

Kjære foreldre/foresatte med elev på Frogn videregående skole

Vi har gjennom samtaler med elever, forebyggende enhet i politiet, SLT koordinator i kommunen og ansatte ved andre videregående skoler i Follo og omegn, registrert at det er en økende trend i ungdomsmiljøet der det testes ut ulike former for narkotika. Flere ungdommer tilbys narkotika, og flere tester dette ut. Dette bekymrer oss. Tall fra Ungdataundersøkelsen støtter også dette. Man ser i undersøkelsen en signifikant økning i bruk/uttesting av narkotika mellom VG1 og VG2.

 De ulike narkotikatypene som er mest vanlig blant ungdom er:

 • Cannabis
 • Kokain
 • MDMA/Ecstasy
 • Amfetamin
 • Syntetiske stoffer
 • Benzodiazepiner

Vi går nå inn i vår- og sommermånedene. Ungdommene er mer sammen ute og kan endelig møtes igjen uten at det foreligger koronarestriksjoner. Dette kan da innebære at de fester mer, og at de tilbys narkotika på fest. Det kan være vanskelig for ungdommen å stå imot presset om å teste ut narkotika når man er på fest der kanskje mange andre tester dette ut. Kanskje er de allerede beruset på alkohol, noe som også kan vanskeliggjøre det å ta gode valg for seg selv.

Vi oppfordrer dere til å følge godt med på ungdommen deres i tiden fremover, og ønsker at dere hjelper ungdommen til å ta gode valg for seg selv når det gjelder rusmidler og rusbruk. Ta gjerne en samtale med ungdommen i «fredstid»- altså før du/dere eventuelt har tatt ungdommen i å teste ut rusmidler. Prøv å gjøre samtalen til en god samtale, der du/dere ikke forhører ungdommen eller holder foredrag om rus, men hvor målet er at man ruster ungdommen til å ta gode valg for seg selv når det gjelder rusmidler.

 • Vis interesse! Spør hvor de skal, og hvem de skal være sammen med. Sørg gjerne for å ha kontakt med noen av foreldrene til de andre ungdommene som din ungdom er mest sammen med.
 • Tilby gjerne å kjøre og hente dem.
 • Sørg for å ha «innsjekk» på ungdommene når de kommer hjem på kveld/natt. Se at de har det bra, og at de er i stand til å ta vare på seg selv. Hør gjerne hvordan kvelden har vært og hva de har gjort.
 • Våg å være trygge voksne for ungdommene. Sett grenser, men likevel ta imot og tåle det ungdommen kommer med til dere selv om det og kan være vanskelige tema og ting de har gjort.

Bekymret for ungdommen din?

Hvilke tegn skal man se etter i forhold til rusmisbruk? Tegn på begynnende eller etablert rusmisbruk kan være vanskelig å tolke, særlig hos ungdom. Ulike personer utvikler seg forskjellig opp gjennom ungdomsårene. Små ting som kan vekke mistanke om at noe er galt, behøver ikke å bety noe annet enn at ungdommen er i ferd med å løsrive seg fra foreldrene, begynner å bli voksen, og ønsker å bestemme selv.

Generelle indikasjoner på misbruk kan inndeles i fire kategorier:

 1. Forandringer i oppførsel og vaner
 2. Fysiske forandringer
 3. Funn av gjenstander i klær og på rom
 4. Sosiale problemer.
 1. Forandringer i oppførsel: • Brå forandringer i adferdsmønstre. • Tap av interesse for arbeid, skole, deltagelse i fritidsaktiviteter. • Uventet eller påfallende skifte fra ellers faste omgangsvenner til mer sporadiske og ubestemmelige miljøer som vedkommende ikke ønsker å gjøre ordentlig rede for. • Mer hyppige og langvarige fravær fra hjemmet, også utover kvelden/natten uten å gi noe god forklaring på dette. • Generelt inntrykk at fortroligheten til foreldre/arbeidsgiver/kollegaer blir dårligere. • Økt oppfarenhet og irritabilitet. • Spesielt pratsom utover det normale, men hopper fra emne til emne uten klar sammenheng. • Stadig bruk av langermede plagg selv i sterk varme. • Økt pengebehov. • Sterke meninger om, evt. latterliggjøring av, media eller "autoritetenes" fremstilling av rusmisbrukere og stoff.
 2. Fysiske forandringer: • Vekttap. Dårlig matlyst. • Kvalme og oppkast. Generelt redusert allmenntilstand • Kløe i ansikt og hals. • Sterkt sammentrukne eller sterkt utvidede pupiller. • Røde, blodsprengte og/eller tårefylte øyne. • Stadig rennende nese. • Merker etter nålestikk, arr og blåmerker, spesielt inne i albueleddet og underarmen/hendene.
 3. Funn av gjenstander i klær og på rom. • Blodflekker eller spor etter dem i skjorteermene. • Bomullsdotter. • Oppsplittede, ubrukte sigarett filtre. • Ferdigkjøpte sigaretter som er blitt tømt for tobakksinnhold. • Sprøyter, sprøytespisser, bøyde og sotete skjeer og sotete metallokk. •  Askorbinsyre (C-vitamin). • Sitronbiter. • Kniver med sotete blad. • Lommespeil og barberblader. •  Sammenrullede sedler eller “sugerørlignende” små gjenstander. • Tabletter med spesiell farge eller logo. • Små fargede papirbiter med spesielle motiver. • Små metallesker, “Kinderegg”, filmbokser, fyrstikkesker eller sigarettpakker brukes ofte til å oppbevare stoff. • Sterk søtlig lukt som noen ganger forsøkes maskert med å brenne røkelse. • Besittelse av mye penger. Skylder gjerne på at pengene oppbevares for andre.
 4. Sosiale problemer: • Holder ikke avtaler, kan tas i store og små løgner. • Bagatellisere konflikter med skolen, hjem, arbeidsgiver, kamerater, politi, o.l. • Samkvem med kjente misbrukere. • Små tyverier gjerne av lett omsettelige gjenstander. • Tiltagende “gi blaffen” mentalitet og negativ innstilling til generelle samfunnsmessige normer.

God og relevant informasjon om rus finner dere på:

Ta kontakt om dere har spørsmål eller er bekymret for en av ungdommene deres.

Miljø- og sikkerhetsansvarlig Frogn videregående skole: Gunnar Solvang:

Helsesykepleier Frogn videregående skole: Julie Hellevik

Med ønske om en fin sommer og vår til dere og ungdommene fra

Pernille Herje Haga                Gunnar Solvang                                 Julie Hellevik

Rektor                                     Miljøarbeider                                     Helsesykepleier

Kilder:

Til toppen