Invitasjon til foresattmøte 16. august klokka 18

Til foresatte og foreldre til elever på Vg1 Frogn videregående skole.

Vi har sendt ut SMS til elevene som har kommet inn hos oss. I denne er det lenke til viktig informasjon som må leses og valg skal gjøres. Flott om du oppfordrer din ungdom til å gjøre dette!

Husk signert skjema for å få utlevert lærebøker

Nye elever vil få utlevert lærebøker allerede første skoledag. Men det er viktig at eleven har med deg signert skjema, da ingen bøker lånes ut før bokkontrakten er underskrevet av en elev over 18 år/foresatt.
Reglement for utlån av lærebøker - Frogn videregående skole (viken.no)


Dere inviteres til foresattmøte tirsdag 16.8-2022 klokken 1800 – 2000

 

Tema og tidskjema er satt opp slik.

1800 – 1845 Felles del med informasjon fra skolens ledelse i kantina

1845 – 1900 Forflytting til respektive klasserom. (Det blir informert om klasse og rom)

1900 – 1920 Kontaktlærer informerer

1920 – 1950 Hvordan involvere seg i elevens underveisvurdering og læring.

1950 – 2000 Eventuelle spørsmål og oppklaringer

2000 - 2010 God kveld

Viken-illustrasjon: Samarbeid. Mann og dame håndhilser. - Klikk for stort bilde Tank  

Til toppen