Presentasjon fra foresattemøte for VG2 og VG3

Vedlagt ligger presentasjon fra foresattmøte 14. september. 

Foresattmøte VG2 og VG3 14092022 (PDF, 2 MB)