Privatisteksamen, vitnemål og kompetansebevis

Har du behov for å ta opp fag, eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist.

 

Privatisteksamen og morsmålseksamen er langt på vei elevenes ansvar å sørge for. Det er derfor viktig at du leser dette dersom du:

  • vurderer å forbedre karakterer i fag som du har hatt som elev
  • vurderer å vise hva du kan i et fag som du ikke er elev i, f.eks. et realfag eller et fremmedspråk
  • har tatt privatisteksamen og ønsker nytt vitnemål – et forbedringsvitnemål
  • har tatt privatisteksamen og ikke ønsker at fag og resultat fra denne skal komme med på nytt vitnemål

Du kan melde deg opp som privatist i to perioder hvert år:

  • 1.–15. september for høsteksamen 
  • 15. januar–1. februar for våreksamen

Meld deg opp til privatisteksamen her

Regn ut din snittkarakter her

Privatisteksamen

Som privatist kan du ta eksamen i et fag uten å være elev i det aktuelle faget på oppmeldingstidspunktet. Alle elever kan melde seg opp til privatisteksamen. Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler eller ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag. Det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen i de aller fleste fag i videregående skole og du kan arbeide med faget på egen hånd eller delta på kurs. Det er ikke tillatt å melde seg opp som privatist hvis man samtidig er elev i samme fag.

Elever kan melde seg opp til privatisteksamen samtidig som de er inne i det normale treårs-løpet i videregående skole eller etter at de har avsluttet det normale tre-årsløpet.

Skolebøker og eple - Klikk for stort bilde pexels.com/CC0 Oppmelding til privatisteksamen i fremmedspråk og engelsk

Det er den som melder seg opp til privatisteksamen som har ansvaret for å bruke rett fagkode. Henvend deg eventuelt til rådgiver dersom du er i tvil. I fremmedspråk er dette spesielt viktig – engelsk er i denne sammenhengen ikke et fremmedspråk. I fremmedspråk kan du avlegge eksamen i tre ulike nivåer, nivå 1, nivå 2 eller nivå 3. Du må ha både skriftlig og muntlig eksamen på samme nivå.

Tar du eksamen i flere nivåer, er det bare eksamenskarakterene fra det høyeste nivået som kommer på vitnemålet. Underliggende nivåer blir ført med fritatt for vurdering. I tillegg kommer at eksamen i nivå 1 eller nivå 2 kan være et fellesfag for noen elever og et programfag for andre elever. Dette skilles med de kodene som du melder deg opp med og dette er viktig i sammenheng med vitnemål.

Førstegangsvitnemål og forbedringsvitnemål

Tar du nye fag som privatist kan slike fag ikke erstatte fag på førstegangsvitnemål som du har tatt som elev. Det er ett unntak fra denne regelen: privatisteksamen i matematikk 1P kan erstatte matematikk 1T og motsatt  – og du kan allikevel få førstegangsvitnemål dersom forholdene ellers ligger til rette for det.

Tar du privatisteksamen for å forbedre karakterer og du gjør det innen det normale tre-årsløpet, får du de forbedrede karakterene med på et førstegangsvitnemål. Tar du slik eksamen etter at du er ferdig med treårsløpet får du de forbedrede karakterene med på et forbedringsvitnemål.

Vitnemål og kompetansebevis

For å få vitnemål må du ha en lovlig fagkombinasjon og ha bestått i alle fag som skal på vitnemålet, dvs. du har 2-to eller bedre i alle standpunktkarakterer og alle eksamenskarakterer. Har du fått 1-en som standpunktkarakter og får 2-to eller bedre ved eksamen i faget, har du bestått faget. Feil som gjør at fagkombinasjon og resultater ikke tilfredsstiller krav til vitnemål gjør at du kun får kompetansebevis.

Elektronisk vitnemål og kompetansebevis

Elektronisk vitnemål er en slags elektronisk kopi av ditt vitnemål. Det lages automatisk når skolen din skriver ut en papirversjon av ditt vitnemål og oversendes derfra til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Et bilde eller en pdf-kopi av ditt vitnemål er ikke et elektronisk vitnemål. Det blir ikke laget elektronisk versjon av kompetansebevis.

Alle studiesteder som er knyttet til Samordna Opptak (SO) har tilgang til NVB og vitnemålene som ligger der. Det elektroniske vitnemål blir brukt til automatisk poengberegning og videre saksbehandling av søknaden din ved det studiestedet som behandler din søknad. NB! Ikke alle høyskoler og universiteter er knyttet til SO.

Du kan selv se om du har fått elektronisk vitnemål inn i NVB-databasen. For å se om vitnemålet ditt er på plass i NVB må du logge deg inn via Søkeportalen. Kompetansebevis f.eks fra et privatistkontor ligger ikke i NVB. Dette kan du på egenhånd laste opp i søknaden din.

Et bilde eller en pdf-kopi av ditt vitnemål er ikke et elektronisk vitnemål.

Se mer og oppdatert informasjon om elektronisk vitnemål her

I mange sammenhenger er det fortsatt originalversjonen av papirvitnemålet ditt som gjelder som bevis på din kompetanse. Send derfor aldri ifra deg dette, og ta godt vare på det på et sikkert sted.