Vaksine mot hjernehinnebetennelse på Frogn

Hvert år tilbyr vi vaksine mot hjernehinnebetennelse, serogruppene A, C, W og Y. Beskyttelsen fra denne vaksinen varer i ca. 10 år.

Hånd som klargjør en vaksine - Klikk for stort bilde Mufid Majnun/Unsplash

Skolehelsetjenesten er et helsetilbud på Frogn vgs. Formålet er, i samarbeid med skolen, å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Skolehelsetjenesten skal også bidra til mestring av hverdagsutfordringer og øke deres helsekompetanse.

Hvert år tilbyr vi vaksine mot hjernehinnebetennelse, serogruppene A, C, W og Y. Beskyttelsen fra denne vaksinen varer i ca. 10 år. Tidligere har det vært et tilbud til elever på Vg3, men i år vil det være et tilbud til alle elever på Frogn vgs. Nøyaktige datoer er ikke klare, men vi planlegger å vaksinere Vg3 før høstferien, Vg2 før jul og Vg1 på nyåret.

Vaksinen koster ca. 400 kr, og må betales av hver enkelt. Påmelding vil være på skolen, i god tid før vaksineringen. Informasjon om det vil bli gitt til elevene. 

Litt info om hjernehinnebetennelse fra FHI.no:

Det er få tilfeller av meningokokksykdom i Norge. Ungdom i alderen 16–19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen, da friske ungdommer oftere har meningokokker i halsen enn andre. Få av disse ungdommene blir syke, men de kan smitte andre.

Smittsom hjernehinnebetennelse er en sjelden, men svært alvorlig sykdom. Risikoen for å bli smittet dersom man er nærkontakt, er i utgangspunktet lav. I tillegg er risikoen for å bli syk dersom man smittes lav.

De siste fem årene før koronapandemien har det årlig vært meldt mellom ett og fem tilfeller av meningokokksykdom i denne aldersgruppen. I 2022 ble det meldt om ett tilfelle. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende.

Det fins ulike typer av meningokokkbakterier (serogrupper). Den mest brukte vaksinen blant norske ungdommer beskytter mot de typene som ses oftest i denne aldersgruppen (ACWY-vaksinen) i Norge. Denne vaksinen gir ikke beskyttelse mot serogruppe B meningokokkbakterier, som er påvist i det aktuelle tilfellet som dessverre fikk et tragisk utfall. Det er en egen vaksine som beskytter mot bare serogruppe B. Serogruppe B sykdom er svært sjelden blant ungdom i Norge, og ikke sett i denne aldersgruppen siden 2014. I andre europeiske land forekommer denne bakterietypen hyppigere.

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine mot meningokokk B hos personer som skal reise til områder med høyere forekomst av meningokokk B-sykdom. Dette gjelder spesielt de som skal delta i aktiviteter med tett samvær med andre over flere dager, som ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l., inkludert russeturer. Denne vaksineringen er ikke satt i system, og må som hovedregel tas initiativ til av hver enkelt.

Det er forståelig at mange er engstelige nå, og har spørsmål rundt vaksinering. Vi håper denne informasjonen er til hjelp. Tiltak er iverksatt i nærmiljøet til de smittede med bistand fra Folkehelseinstituttet. Ifølge kommuneoverlegen i Frogn, Merete Hvistendahl, er det ingen berørte i Frogn kommune og det er per i dag ingen tiltak iverksatt her.

Ta kontakt med Tine Gundersen (Helsesykepleier på skolen). Se også mer informasjon på FHI.no her og her.