Velkommen til deg som skal begynne på Businesslinja

Gratulerer med skoleplass på Businesslinja ved Frogn videregående skole.

Foreldremøte

Tirsdag 17. august kl 1800 er dine foresatte velkomne til informasjonsmøte ved skolen. Fint om du kan si dette til de allerede nå

Hva innebærer det å være elev på Businesslinja på Frogn?

Som elev på Businesslinja vil du bli del av en klasse hvor fokus er bærekraft, teknologi og entreprenørskap. Tenk på utviklingen som er i samfunnet i dag. Nå kan du være med å skape noe nytt som kanskje bidrar til en bedre verden eller som løser utfordringer.

I løpet av tre år på Businesslinja vil du få solid kunnskap om innovasjon, markedsføring, produktutvikling og økonomi i tillegg til programmering og teknologi. Businesselevene jobber praktisk med stor grad av selvbestemmelse – det er nemlig du som bestemmer hva du vil starte opp og hvordan du vil løse de utfordringer du møter - MEN du har dyktige lærere som veileder deg underveis.  Vi gleder oss til å få deg som elev og sammen skal vi skape innovasjon og nye bedrifter.  

En trygg skolestart

Møte med videregående skole er spennende og mye er nytt. Vi ønsker å møte deg på en måte som gjør deg trygg og samtidig nysgjerrig på hva du kan få til på videregående. Som Businesselev vil du bli veldig godt kjent med klassen din og vi har aktiviteter gjennom hele året som gjør at klassemiljøet blir trygt og godt. I skolestarten får du informasjon om fagene dine, bruk av PC og programvare, støttepersoner ved skolen samt rettigheter og regler for videregående skole. Dette gir deg rammene du trenger for å trives og komme i gang med skolen og læring.

Matematikk på Businesslinja

Du skal velge mellom praktisk og teoretisk matematikk når du begynner hos oss.

Til toppen