Foreldremøter

Presentasjoner fra tidligere foreldremøter

Vg1 skolestart 2021
Foreldremøte 1IDA 17.8.21 (PDF, 2 MB)

Foreldremøte 1BUS 17.8.21 (PDF, 2 MB)
 

Om noen av dere foresatte har behov for ytterligere informasjon om skolestarten bes dere kontakte avdelingsledere for den avdeling ditt barn hører til.

Navn

Avdeling

Mail

Telefon

Trond Kristensen

1 SRA

trondkrist@viken.no

988 85 497

Cecilie Borgen Hammer

1 BUS

cecilieha@viken.no

930 98 768

Anne Rebecca Muniz

1 ST

annemu@viken.no

997 23 434

Rune Heiestad

1ST/Sentrum

runehe@viken.no

481 21 683

Erik Svendsen

1 IDA

eriksv@viken.no

928 22 294

Til toppen