Miljøteamet

Miljøteamet ved Frogn Videregående skole jobber aktivt for å skape et godt skolemiljø for alle elever. Vårt mål er å jobbe for elevens positive endring og utvikling gjennom tilrettelegging av læringsmiljø, psykososiale faktorer og utviklingsstøttene tiltak.

Hva gjør miljøarbeiderne?

Miljøarbeiderne har fokus på å jobbe ut fra skolens handlingsplan og kap. 9a i opplæringsloven, som handler om å forebygge mobbing, øke trivsel og redusere frafall. Dette gjør vi ved å være synlig i skolemiljøet og ved å være lett tilgjengelige for alle på skolen.

Hva kan du snakke med miljøarbeiderne om?

Har du bekymringer selv, eller bekymrer du deg for andre? Mangler du motivasjon? Av og til kan det være godt å snakke med noen om det som ikke er helt greit, og som påvirker hverdagen og skolegangen. Du kan også komme til oss bare for å slå av en prat, eller for å få litt ro. Husk at vi har taushetsplikt.

Om du trenger hjelp ut over det vi kan tilby, vil vi gi deg råd, eventuelt hjelp om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.

Kontakt

Du kan kontakte oss på Teams, e-post eller via telefon 64 93 75 00. Du kan også komme innom kontoret uten avtale. Vi er tilgjengelige for alle elever og holder til på rom 1.0.07 ved siden av IKT kontoret. 

 

Gunnar Solvang

Miljøarbeider/Lektor idrettsfag 

gunnarso@viken.no

 

Herman Bjørnsgård 

Miljøarbeider

Tlf. 64937487 / hermanbj@viken.no

 

Martin Østby Damslora

Miljøveileder

martindam@viken.no

 

Benedicte Moby

Miljøveileder

benedictmo@viken.no

 

Erica Rae Reagan-Harham

Miljøveileder

ericar@viken.no

 

Bente H. Mikkelsen

Fagarbeider/Elevassistent

bentemi@viken.no