Sikkerhet, beredskap og smittevern

For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet og beredskap har skolen beredskapsplaner og tiltak for å forebygge og håndtere alvorlige hendelser. Siden inneholder informasjon om skolens beredskapsplaner og smittevern.