Aktuelt

Ønsker at færre tar skolebussen

Viken fylkeskommune ber nå alle elever innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene. Slik kan du bidra til mindre smitte.  

Info og status om koronasituasjonen

Status smitte: Pr. torsdag 15. april er én ansatte, to elever og én voksenopplæringskandidat bekreftet smittet av koronavirus. Ingen av dem har vært på skolen i smittebærende periode. Status opplæring: All opplæring for elever og voksenopplæringskandidater skjer nå på "rødt nivå" i smittevernveileder for videregående opplæring . De viktigste justeringene er her følgende: 1 meter i alle situasjoner for ansatte og elever Antall kontakter i løpet av uken skal halveres Plassene i klasserommet skal være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt For å sikre avstand i fellesarealer er følgende lokale tiltak innført: Alle elevgrupper som kan være i klasserom og verksteder i pauser, skal være der eller utendørs. Elevsenteret forbeholdes elever og ansatte på TIF og Elektro som ikke kan være i klasserom/verksteder. Maks 4 elever pr. bord i elevsenteret. QR-koder benyttes i elevsenter, kantiner og bibliotek Alle elever oppfordres til å ha med matpakke. Kantinen vil være åpen for utsalg, men med begrenset kapasitet.  Unødvendig opphold i gangarealer skal unngås. Elever som har samme lærer før og etter lunsj, tar lunsjpause fra 11.00-11.35. I tillegg innføres "koronaverter" i fellesarealer fra 12. april. Generell informasjon om karantene: Korona Må jeg i karantene? Hva er nærkontakt? Er du kontaktet av skolen, skal du i karantene i 10 dager. Er du usikker på om du skal i karantene, ber vi deg ta kontakt med kontaktlærer. Du blir regnet som nærkontakt dersom en person du har vært sammen med blir: bekreftet syk med covid-19 OG dere var nærmere enn to meter i 15 minutter eller mer i perioden fra 48 timer før personen fikk symptomer på covid-19 og til personen er ute av isolasjon Ved mutert virus vil også prating o.l. på under 2 meter avstand i mer enn 1-2 minutter vurderes som sannsynlig smittsomt og gi nærkontaktkarantene. For muterte,  mer smittsomme virustyper skal vi altså definere nærkontakter mer skjønnsmessig og «raskere» enn ellers . Enkel passering i gang med kun et «hei» er nok ikke nok, men direkte prating kan raskt føre til smitte. ELLER du har vært i direkte fysisk kontakt (som håndhilsing eller klemming) eller i fysisk kontakt med sekreter som spytt, svette, snørr, slim og tårer fra den syke . Hva betyr det å være i karantene? Du skal ikke møte opp på skolen. Bøker og PC kan hentes av andre som er symptomfrie og ikke i karantene, og utstyr kan leveres utenfor bosted til avtalt tid og med god avstand. Selv om du er i karantene, plikter du til å følge opp undervisningen og være i kontakt med faglærerne dine. Elever som er i karantene får digital undervisning. Hvordan forebygger vi smitte ved skolen? Alle holder god avstand. Husk 1-metersregelen. Dersom du er syk, skal du være hjemme. Vær nøye med håndhygiene. Bruk skolens vaskestasjoner med hånddesinfeksjon. Disse finner du ved alle innganger og utganger. Opphold deg enten i klasserommet eller utendørs, unngå å samles i gangene. Hva med undervisning? Dersom du er i karantene, vil du få digital undervisning gjennom skolens læringsplattformer. Det er derfor viktig å ha med seg både bøker og pc til enhver tid.   Alle som er friske, men i karantene, skal følge digital undervisning. Fravær ved sykdom og karantene Kunnskapsdepartementet har innført en midlertidig ordning knyttet til fravær. Les mer om den her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fravarsgrensen-endres-som-folger-av-koronaviruset/id2692354/ Elever som er friske, men hjemme på grunn av karantene, skal følge digital undervisning.    

Glemmen får Benjaminprisen 2020

Glemmen videregående skole tildeles Benjaminprisen for 2020 for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolen arbeider bredt og har en tydelig forankring i nærmiljøet og utmerker seg ved systematisk å involvere elevene.  

Til toppen