Dialogkonferanse med ungdom

Ungdom må snakkes med, ikke til, sa en av byens politikere i etterkant av bruduljen 17. mai. Glemmen vgs tok henne på ordet og inviterte ungdommer, politikere, politi, sentrumsleder og ungdomsarbeidere til en dialogkonferanse. Temaet var enkelt: "Hvordan er det å være ung i Fredrikstad". Det ble suksess og et fruktbart møte som skapte mange nye tanker og idéer.

 

 

Til toppen