Modulbasert opplæring i yrkessjåførfaget

Lyst på en spennende karriere?

Norge mangler 10000 yrkessjåfører de neste 10 årene!

I denne bransjen er det mange spennende jobbmuligheter. I transportyrket jobber du selvstendig, du jobber mye med kunder både i Norge og i utlandet. Du kan velge om du vil jobbe med buss-/persontransport eller med transport av varer.

Vi tilbyr et helt nytt tilbud til deg som er over 18 år og har fellesfagene matematikk, norsk, naturfag, engelsk og samfunnsfag fra før. Har du et yrkesfaglig løp, men enten ikke fullført, ønsker et nytt fagbrev, eller har du fullført studiespesialiserende og vil bli yrkessjåfør? Nå har du sjansen!

Hurtigspor til fagbrev

Har du fullført fellesfag kan du ta Vg1 og Vg2 programfag fra Teknologi og industrifag på kortere tid enn vanlig. Avhengig av erfaring og livssituasjon kan du bruke fra 6 måneder og inntil 1 år på skolegangen. Etter skole følger læretid i inntil 2 år.

Ingen tidsfrist for å søke

Glem søknadsfrist i mars, har du lyst til og mulighet tar vi deg inn i løpet av året.

Du søker på Vigo.no voksenopplæring

Gode lærere

Våre lærere har svært god og variert erfaring. De er stadig på kurs, de oppdaterer seg og har tett kontakt med opplæringskontor og bedrifter.

Organisering

Opplæringen er modulbasert og vi finne sted på skole, ved selvstudium og ute i bedrift. Vi tilpasser det som passer for deg. Når alle moduler er fullført meldes du opp til eksamen som vi avholder to ganger i året.

Har du mye erfaring, men mangler dokumentasjon fra skole kan vi teste deg i flere fellesfag som norsk, matematikk med mer. Det gjennomføres på skolen.

Mangler du ett eller to fag kan du høre med oss, mulig vi har plass til undervisning i faget i en klasse.

Finansiering

Du vil få arbeidstøy og låne PC for hele skoletiden. Du kan søke om lån og stipend i Lånekassen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med fagleder Heine Bjørk Kristiansen

Fagleder Teknologi og industrifag

E-post: heinek@viken.no

Telefon: 913 53 147