SKOLEVALGET 2021

Tydelig rød/grønn seier i skolevalget. SV er klar valgvinner.

Resultatet etter skolevalget på Glemmen Vgs er klart. Valgdeltakelsen var på 76,6 %, noe vi er godt fornøyd med. Resultatene viser tydelige svingninger siden sist valg men med et tydelig rød/grønt flertall på 60,8 %. Valgets store vinner er SV som har mer enn doblet sin oppslutning. Fremskrittspartiet gjør også et svært godt skolevalg. Størst nedgang siden sist valg har MDG, som har halvert sin oppslutning.

Resultatene fra skolevalget i 2019 står i parantes. 

Til toppen