Glemmen får Benjaminprisen 2020

Glemmen videregående skole tildeles Benjaminprisen for 2020 for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolen arbeider bredt og har en tydelig forankring i nærmiljøet og utmerker seg ved systematisk å involvere elevene.

Klikk for stort bilde 

Juryen vil særlig trekke fram hvordan Glemmen systematisk involverer elevene i arbeidet. Skolen tror på såkalt «empowerment» - myndiggjøring - og ønsker å la ungdommene selv ta i bruk sine egne ressurser på best mulig måte for å skape mangfoldsarenaer. Dette gir et eierskap til aktivitetene sett fra elevenes side, noe som positivt bidrar til å utruste og engasjere elevene. Ikke minst blir dette tydelig i iverksettingen av «Elevenes temadag» fra 2019. Dette er en hel dag hvor elevene velger tema selv og jobber aktivt uten at lærere er til stede. Høsten 2019 var temaene «hverdagsrasisme» og «hvordan takle personlige utfordringer». For 2020 valgte elevene overordnet tittel «Trenger jeg å bry meg» med to undertemaer: «Rasisme» og «Kjønnsidentitet/seksualitet». Dette viser hvordan skolen lar elevene være pådrivere i det antirasistiske arbeidet. Juryen legger vekt på hvordan skolen framstår som en viktig aktør i nærmiljøet både i og utenfor skoletiden. Foreningen-RÅ er ungdommenes egen forening og har et eierforhold til nærmiljøarenaen og fungerer som en ressursgruppe for skolen, en nærmiljøgruppe og prosjektet Vennskap Uten Grenser. 

Les mer på Benjaminprisen.no

Til toppen