Info og status om koronasituasjonen

Status smitte: 

Pr. tirsdag 8. juni er smittestatus som følger:

 • Ingen smittede elever, voksenopplæringskandidater eller ansatte

 

Status opplæring:

 • All opplæring for elever og voksenopplæringskandidater foregår nå på "gult nivå" iht smittevernveileder for videregående opplæring 
  • NB! For voksenopplæringskandidater er avstandskravene strengere også i undervisningssituasjonen enn det som gjelder for elever.

For å sikre avstand i fellesarealer er følgende lokale tiltak innført:

 • Alle elevgrupper som kan være i klasserom og verksteder i pauser, skal være der eller utendørs.
 • Elevsenteret forbeholdes elever og ansatte på TIF og Elektro som ikke kan være i klasserom/verksteder.
 • Maks 4 elever pr. bord i elevsenteret.
 • QR-koder benyttes i elevsenter, kantiner og bibliotek
 • Alle elever oppfordres til å ha med matpakke. Kantinen vil være åpen for utsalg, men med begrenset kapasitet. 
 • Unødvendig opphold i gangarealer skal unngås.
 • Elever som har samme lærer før og etter lunsj, tar lunsjpause fra 11.00-11.35.
 • I tillegg innføres "koronaverter" i fellesarealer fra 12. april.

Generell informasjon om karantene:

Klikk for stort bilde  

Til toppen