Info og status om koronasituasjonen

Status smitte:

Pr. torsdag 15. april er én ansatte, to elever og én voksenopplæringskandidat bekreftet smittet av koronavirus. Ingen av dem har vært på skolen i smittebærende periode.

Status opplæring:

 • All opplæring for elever og voksenopplæringskandidater skjer nå på "rødt nivå" i smittevernveileder for videregående opplæring. De viktigste justeringene er her følgende:
  • 1 meter i alle situasjoner for ansatte og elever
  • Antall kontakter i løpet av uken skal halveres
  • Plassene i klasserommet skal være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt

For å sikre avstand i fellesarealer er følgende lokale tiltak innført:

 • Alle elevgrupper som kan være i klasserom og verksteder i pauser, skal være der eller utendørs.
 • Elevsenteret forbeholdes elever og ansatte på TIF og Elektro som ikke kan være i klasserom/verksteder.
 • Maks 4 elever pr. bord i elevsenteret.
 • QR-koder benyttes i elevsenter, kantiner og bibliotek
 • Alle elever oppfordres til å ha med matpakke. Kantinen vil være åpen for utsalg, men med begrenset kapasitet. 
 • Unødvendig opphold i gangarealer skal unngås.
 • Elever som har samme lærer før og etter lunsj, tar lunsjpause fra 11.00-11.35.
 • I tillegg innføres "koronaverter" i fellesarealer fra 12. april.

Generell informasjon om karantene:

Korona

Klikk for stort bilde  

Til toppen