Klage på standpunktkarakter - hvordan går du frem

Dersom standpunktkarakter i et fag avviker fra det du har fått signaler om av din faglærer, anbefaler vi at du først tar kontakt med lærer i faget for å høre om karakteren stemmer(eller om det er en feilføring)

Er karakteren riktig, og du fortsatt er uenig i denne karakterfastsettingen, kan du vurdere å klage på standpunkt.

Du finner klageskjema for elektronisk innsending her;

Klage på karakter – Østfold - Viken fylkeskommune

 

Klagefrist:

15. juni            for Vg2/Vg3 - elever

23. juni            for Vg1 - elever

Til toppen