Ny droneutdanning på Glemmen

Høsten 2023 starter vi et helt nytt utdanningstilbud på Glemmen. 
Elever på vg1 elektro og datateknologi kan nå søke Dronefag neste skoleår!

Vg2 Drone er et helt nytt utdanningstilbud i vår region.  
Utdanningstilbudet bygger på Vg1 Elektro- og datateknologi.

Se vårt FAKTAARK om droneutdanning her

Se vår INTROVIDEO om droneutdanning her

Dronenæringen er i enorm vekst, både i Norge og i andre land, og det blir stadig flere bruksområder: politioperasjoner, redningstjenester, inspeksjon av infrastruktur (f.eks. i kommuner, kraftselskaper samt innenfor olje og gass) og undervannsoperasjoner. 

Du vil lære å planlegge og gjennomføre droneoperasjoner med droner opptil 25 kg over og under vann. Du vil også lære å bruke nyttelast og sensorer og å bearbeide data. Du vil også få bygge et ubemannet multirotor luftfartøy med sensor og instrumentering, og du vil programmere og sette opp kommunikasjon mellom bakkestasjon og farkost. 

Hvis du ønsker et spennende skoleår innenfor området ubemannet luftfart (UAS – Unmanned Aircraft Systems) hvor muligheter, teknologi og bruksområder er i enorm vekst, søker du vg2 drone på Glemmen!