Ønsker du å bli lærling i kantineprosjektet ved Glemmen videregående skole?

Kantineprosjektet ved Glemmen videregående skole har ledige læreplasser fra sommer/høsten 2022.

Lærlingene avslutter sin lærlingtid med å ta fagprøve eller kompetanseprøve i ernæringskokkfaget eller restaurantkokkfaget.

Som lærling vil du jobbe i kantinene som skolen drifter. Vi har kantinedrift på Glemmen vg. skole, Frederik II vg. skole og Borg vg. skole. Du vil være en del av et lærlingteam sammen med 14 andre lærlinger.

Vi søker etter lærlinger som er pålitelige, kan samarbeide, er strukturerte og som også kan jobbe selvstendig. Skolen gjennomfører ulike arrangementer internt på skolene eller eksternt med andre aktører, dette kan du få muligheten til å være med på som lærling hos oss.

Lønn:
Læretiden består av opplæringstid og verdiskapingstid. Lønn til lærlingen fastsettelse som en prosentvis andel av minstelønn for fagarbeider. I denne tiden lønnes lærling ved Glemmen skole etter hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 6. Den fastsetter i § 6.1.1 at lønn til lærlinger skal fastsettes som en prosentvis andel av minstelønn for fagarbeider. Pr. nå er minstelønn for fagarbeider kr. 363.700 pr. år.

Viken fylkeskommune har avlønning ut ifra hovedmodellen i HTA på:

· 30 % lønn 1. halvår

· 40 % lønn 2. halvår

· 50 % lønn 3. halvår

· 80 % lønn 4. halvår

I tillegg kan du som lærling søke stipend og lån fra lånekassen i læretiden.

Politiattest må foreligge før tiltredelse, jf. Opplæringsloven § 10-9. Attesten skal ikke være eldre enn 3 mnd.

Hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte Hege Johnsrud på tlf.: 41 43 26 70 (fagansvarlig for lærlingene).

Send søknad og CV på e-post til petterki@viken.no

Du kan merke søknaden med «søknad om lærlingplass». Søknadsfrist 12. juni 2022.

Til toppen