Stortingspresidenten med sterk oppfordring om å engasjere seg

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) besøkte Glemmen videregående skole og holdt foredrag om viktigheten av demokratiet vårt og å engasjere seg. Han svarte også på spørsmål fra elevene. 

Masud Gharahkhani og Heidi Westbye Nyhus går på rød løper. I bakgrunnen skimtes skolebygget og elever - Klikk for stort bildeSkolen rullet ut den røde løperen for stortingspresident Masud Gharahkhani. Her sammen med Heidi Westbye Nyhus, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken. Katrine Hunstad, Viken fylkeskommune

Stortingspresidenten var på reise i Østfold onsdag 23. august. Her besøkte han blant annet Glemmen videregående skole, der han holdt foredrag for samfunnsfagselevene om hvordan Norge styres, Stortingets rolle og hvordan man som ung kan engasjere seg i demokratiet.

– Om du ikke stemmer ved valg, sier du egentlig at noen andre skal bestemme over deg, sa Masud Gharahkhani under foredraget. 

Han delte også en liten hemmelighet med elevene. 

Du finner ikke et parti du er 100 prosent enig med, det har heller ikke jeg funnet. Du må velge det partiet som er nærmest, og prøve det ut.

Gharahkhani var også tydelig på at det å engasjere seg politisk i ungdomstiden kommer godt med senere i livet, uansett som du skal jobbe som politiker eller ikke. 

– Jeg har mange venner fra flere ulike partier som var aktive i ungdomspolitikken, men som jobber med helt andre ting i dag. Felles for dem alle er at de trekker frem erfaringene fra politikken som positivt og nyttig, fortalte han. 

Du kan påvirke selv om du ikke er myndig

Masud Gharahkhani ved talerstol foran bakhodet til elever. - Klikk for stort bildeStortingspresidenten talte til et fullsatt auditorium. Katrine Hunstad, Viken fylkeskommune.

Stortingspresidenten var også opptatt av at det er mulig å engasjere seg selv om man ikke har blitt myndig ennå.

Som eksempel bruker han samarbeid mellom skoleledelse og elevråd, der elevene får være med å påvirke hvordan undervisningen skal legges opp. 

– Demokratiet starter lenge før du blir myndig, det starter når du ser at du har muligheten til å påvirke. Elevråd er et godt eksempel, og vi vet at elevrådene kan ha stor påvirkningskraft, også på politikere, sa Gharahkhani til elevene. 

–  Selv om man ikke har fått stemmerett ennå, finnes det flere måter å påvirke på i det virkelige liv. Delta i elevråd, skriv leserinnlegg og kontakt politikere i saker som er viktige for deg, oppfordret han. 

Demokratiet er utsatt – vi må ta ansvar sammen

Stortingspresidenten var også opptatt av at demokratiet må vernes om. 

– Vi er heldige som bor i et land som Norge. For første gang er antallet demokratier i verden synkende. Men det er en region som skiller seg ut, og det er Norden. Og i Norden er det ett land som skiller seg ut, og det er Norge. Her står demokratiet sterkt, sa Gharahkhani til elevene. 

Han trakk imidlertid frem at økningen i hatefulle ytringer og netthets kan være en utfordring for demokratiet, fordi det gjør at mange ikke ønsker å bruke stemmen sin. 

– Det skal være trygt og riktig å bruke ytringsfriheten. Vi må alle slå ned på hatefulle ytringer og hets. Ser vi noen, for eksempel en far eller onkel som skriver noe som ikke er bra, har vi et ansvar for å si fra, sa stortingspresidenten.

Det er lettere å påvirke enn du tror

Heidi Westbye Nyhus, Cathrine Monsen og Masud Gharahkhani sammen ved talerstolen - Klikk for stort bildeRektor ved Glemmen videregående skole, Cathrine Monsen (i midten) introduserte stortingspresident Gharahkhani og fylkesråd Nyhus. Katrine Hunstad, Viken fylkeskommune

På slutten av foredraget var det satt av godt med tid til at elevene kunne stille spørsmål til stortingspresidenten. Ett av spørsmålene gikk på hva slags påvirkningskraft man egentlig har. 

– Det er lettere å påvirke enn mange tror. Det er faktisk ganske enkelt å komme i kontakt med politikere, og vi har mange eksempler på at aksjonsgrupper får gjennomslag. Det blir ikke bedre om du ikke engasjerer deg, sa Gharahkhani.

At det egentlig er ganske enkelt å ta kontakt med en politiker, kunne fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Heidi Westbye Nyhus, bekrefte. 

– Vi er bare et tastetrykk unna, og vi setter pris på at dere kontakter oss med saken er som viktige for dere, sa Nyhus. 

Litt livslærdom 

Et annet spørsmål Gharahkhani fikk fra elevene var hvilket råd han ville gitt til seg selv som ung. 

– Lev livet, tør å ta sjanser og pass på å ha gode folk rundt deg. Vi lever i en verden med mange muligheter, bruk dem, svarte Gharahkhani. 

Viktig for demokratiopplæringen

Besøket på Glemmen videregående skole er ett av mange besøk på videregående skoler Stortingspresidenten gjennomfører dette året.

Fylkesråd Heidi Westbye Nyhus mener at besøket gir elevene en viktig innføring i demokrati og hvordan de kan delta i det. 

– Masud Gharahkhani snakker på en gjenkjennelig og engasjerende måte om viktigheten av demokratiet og å engasjere seg. Det var tydelig at han hadde publikummet med seg, og at de lyttet og engasjerte seg i det han hadde å fortelle, avslutter Heidi Westbye Nyhus.