Rådgiver for MK, ITM/Medieproduksjon, HDP/FBIE/DH og Påbygg

Kristin Eilertsen er rådgiver for MK, ITM/Medieproduksjon, HDP/FBIE/DH og Påbygg  
Ved siden av å være rådgiver er Kristin lærer i mediefag
Kristin jobber primært med karriereveiledning mot høyere utdanning.

Til toppen