Skolens ledelse

Organisasjonskart:

   

 

Kontaktinformasjon:

Rektor

Pål André Ramberg

Tlf 942 89 474
E-post: palra@viken.no

Assisterende rektor

Cathrine Monsen

Tlf 911 00 460
E-post: cathrinemo@viken.no

Utdanningsleder HO, TEK og påbygg

Christiane Sofie Skahjem

Tlf 47333218
E-post: christias@viken.no

Utdanningsleder tekniske fag
Christin Dahlby Karlsen 

Tlf 41309359
E-post: christink@viken.no

 

Utdanningsleder kreative fag
Ann Hilde Nilsen

Tlf 90097392
E-post: annn@viken.no

Utdanningsleder RM

Ann Kristin Olsen

Tlf: 41610440
E-post: anno@viken.no

 

 

 

 

Utdanningsleder avd. Lillebekk

Kari Bentdal

Tlf 95058890
E-post: karibe@viken.no

 

Utdanningsleder elevtjenester

Grethe Wang-Erlandsen

Tlf 91188836
E-post: grethewa@viken.no

 

 

Utdanningsleder
Gunhild Rosnes

Tlf 97973978
E-post: gunhildr@viken.no

Leder for skolemiljø

Espen Gresvik Schei
Tlf 97767574
E-post: espensc@viken.no

 

Leder for økonomi og administrasjon

Anita Rismoen
Tlf 468 89 062
E-post: anitar@viken.no

 

Eksamensleder og fagleder voksenopplæring
Geir Herikstad

Tlf 922 08 830
E-post: geirhe@viken.no

Fagleder Helse- og oppvekstfag
Tina Navestad Haugland

Tlf 476 92 638
E-post: tinah@viken.no

Fagleder fellesfag og realfag

Jens Ole Kjelsås

Tlf 920 68 541
E-post: jensk@viken.no

  • Fellesfag
  • Realfag

Fagleder Teknologi og industrifag

Heine Bjørk Kristiansen

Tlf 91353147
E-post: heinek@viken.no

Fagleder elektrofag
Thor Andre Halvorsen

Tlf 984 05 080
E-post: thorha@viken.no

Teamleder Teknologi og industrifag og TEK-tilbud

Henrik Landeklint

Tlf 458 50 035
E-post: nilsl@viken.no

Teamleder fellesfag, TEK-tilbud og helse- og oppvekstfag

Maria Hurrød

Tlf 414 26 020
E-post: mariahu@viken.no

Fagleder Mediefag og IKT

Tor Martinsen

Tlf 99505847
E-post: torma@viken.no

 

 

Fagleder
Anne Marthe Enghaugen

Tlf 97660079
E-post: annee@viken.no

Fagleder fellesfag, norsk og fremmedspråk
Mona Mathisen

Tlf 95052498
E-post: monama@viken.no

  • Fellesfag
  • Norsk

Fagleder påbygg, fellesfag og samfunnsfag
Selma Kulaglic

Tlf 41265278
E-post: selmak@viken.no

Leder for kantine og Restaurant- og matfag
Petter Grøtvedt Kildebo

Tlf 41451693
E-post: petterki@viken.no

Leder Glemmen Fleksible Yrkesarena
Jørgen Westberg

 

Starter 1. september 2022

 

 

Fagleder avd. Lillebekk
Hege Dalbye Knudsen

Tlf 90579952
E-post: hegek@viken.no

 

Til toppen