School Transformation Lab

Glemmen videregående skole har siden 2017 deltatt i et internasjonalt samarbeidsprosjekt knyttet til pedagogisk utvikling under slagordet "All students got talent".

Prosjektet heter "School Transformation Lab", men omtales i det daglige bare som "Talent lab". Prosjektet innebærer helhetlig skoleutvikling med særlig fokus på elevaktiv, autonom læring der tradisjonelle strukturer utfordres.

Glemmen videregående skole jobber ut fra en overordnet pedagogisk modell som er utviklet blant annet i samarbeid med andre skoler i Europa gjennom Erasmus+ prosjektet "School Transformation Lab".

Prosjektet har utviklet ulike produkter underveis, blant annet gjennom rammeverket "52 steg til transformert klasserom", kriterieskjema som kan benyttes for kollegaobservasjon underveis i læringsøkter, et rammeverk for sosial kompetanse og andre konkretiseringer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen