TEK-tilbud (yrkesfag med spesiell studiekompetanse)

På Glemmen har vi tre TEK-tilbud som gir spesiell studiekompetanse (realfagsfordypning) for å komme inn på høyere utdanninger som krever dette. Tilbudene er virkelighetsnære gjennom at realfagene og fellesfagene kobles sammen med de mer praktisk rettede programfagene på henholdsvis teknikk og industrifag, elektrofag og helse- og oppvekstfag.

Våre TEK-tilbud søkes gjennom Vigo med følgende koder:

TIP-TEK: Teknikk og industrifag, studiekompetanse, 3-årig
Elektro-TEK: Elektrofag, studiekompetanse, 3-årig
Helse-TEK: Helse- og oppvekstfag, studiekompetanse, 3-årig

På toppen av denne artikkelen finner du informasjon om hvert TEK-løp på Glemmen vgs.

 

Se også vår brosjyre for å bli bedre kjent med hvert av de tre tilbudene og hvordan du søker deg til disse spennende utdanningstilbudene:

Til toppen