Beste elevråd i Viken nord

Klikk for stort bilde  Elevrådet ved Gol vgs. vant elevrådskonkurransen i Viken nord, et område som består av i alt 18 skoler.

Juryen mener at dette er et elevråd som gjør en særdeles god innsats for elevdemokratiet og miljøet på skolen! 

Vi gratulerer så mye!


Juryens begrunnelse:

Et elevråd skal jobbe for at elevenes stemme blir hørt og bidra til et godt skolemiljø. Årets elevråd har virkelig tatt dette på alvor; de jobber for hele skolen og litt til!

Dette elevrådet har hatt en særlig satsning på å få frem hver enkelt elevstemme i skolehverdagen, og gjennom det øke samhold og bidra til et godt miljø. Elevrådet har hatt en egen handlingsplan for dette.

Årets vinner har satset på klassens time der alle elever kan delta og ytre sin mening samtidig som de bygger godt klassemiljø. Juryen er svært imponert over dette arbeidet! Elevrådet har utarbeidet et årshjul og en ressursbank for å bidra til at klassens time har nytteverdi og oppleves relevant for elevene. Klassens time er satt i system og konkretisert, og klassen har avsatt tid til å være sammen.

Med nedstengt skole og en utfordrende skolehverdag i koronasituasjonen, benyttet elevrådet seg av en instagram-konto der de la ut informasjon, gjennomførte ulike digitale aktiviteter og hadde konkurranser for elevene.

Et annet tiltak juryen har vektlagt, er arbeidet med internasjonal dag i forbindelse med Operasjon dagsverk. Denne dagen var det satt fokus på inkludering i sammenheng med arbeidet mot rasisme.

Det er en glede å se det fellesskapet som elevrådet bidrar til å skape for elevene på skolen gjennom å tilrettelegge for klassens time og en tydelig elevstemme! De øker engasjementet for skolen sin blant medelevene, og bidrar til en høy inkluderingsfaktor.

Juryen mener at dette er et elevråd som gjør en særdeles god innsats for elevdemokratiet og miljøet på skolen, og det er en verdig vinner vi har i årets elevråd!

Vinner av elevrådskonkurransen 2021, er elevrådet ved Gol videregående skole

VI GRATULERER!!

Klikk for stort bilde  

Til toppen