Digital hjemmeundervisning - Hva innebærer det?

To hender trykker på PC tastatur - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB I artikkelen kan du lese om hvilke krav som stilles til elever med digital hjemmeundervisning.

Dette kreves av deg som elev i forbindelse med digital undervisning:

 • Følg timeplanen og møt presis!
   
 • Start timen med å gå inn på det aktuelle fagteamet og delta på videomøte med læreren.
   
 • Jobb med det undervisningsopplegget læreren legger ut. Det er viktig med aktiv deltakelse og at du leverer avtalt arbeid, slik at du sikrer deg et best mulig vurderingsgrunnlag.
   
 • Om du ikke deltar i timene på Teams vil du får ordinært fravær! Om du er så syk at du ikke klarer å følge undervisningen på Teams må du sende inn egenmelding og registrere fraværet i Visma InSchool. Husk underskrift fra foreldre om du er under 18 år. 
   
 • Vær flink til å kommunisere med læreren din i de ulike fagene, bruk chat-funksjonen.
   
 • Bruk like mye tid på skolearbeidet som normalt! Gi beskjed til læreren om det blir for lite eller for mye.
   
 • Husk klassens time på klasseteamet hver tirsdag kl. 12.00 -12.45.
   
 • Ved behov for IKT-support, ta kontakt med vårt lokale IKT-kontor på Gol vgs. på tlf. 31 00 32 32, eller send melding til Truls Martin Buseth eller Noah Lybekk.

Har du spørsmål, eller trenger noen å prate med? Ta primært kontakt med rådgiverne på Teamschat eller på mobil i skoletida (Anders: tlf. 98621033 , Anita: tlf. 90168889). Rådgiverne kan formidle kontakt dersom du ønsker å snakke med helsesøster eller andre i skolehelsetjenesten

Ta kontakt på telefon 31 00 32 00 om du eller dine foresette har spørsmål.

Følg også med på Viken og Gol vgs. sine hjemmesider.

To hender trykker på PC tastatur - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB

Til toppen