Digital hjemmeundervisning - Hva innebærer det?

I artikkelen kan du lese om hvilke krav som stilles til elever med digital hjemmeundervisning.

Dette kreves av deg som elev i forbindelse med digital undervisning:

 • Følg timeplanen og møt presis!
   
 • Start timen med å gå inn på det aktuelle fagteamet og delta på videomøte med læreren.
   
 • Jobb med det undervisningsopplegget læreren legger ut. Det er viktig med aktiv deltakelse og at du leverer avtalt arbeid, slik at du sikrer deg et best mulig vurderingsgrunnlag.
   
 • Elever må gi beskjed om fravær av helsegrunner og karantene. Bruk egenmelding og registrer fraværet i Visma InSchool. Dette fraværet føres da som R-fravær og kommer ikke på vitnemål eller 10%-regel. Fravær det ikke gis melding om blir ført som ordinært fravær (x-fravær)!
   
 • Vær flink til å kommunisere med læreren din i de ulike fagene, bruk chat-funksjonen.
   
 • Bruk like mye tid på skolearbeidet som normalt! Gi beskjed til læreren om det blir for lite eller for mye.
   
 • Husk klassens time på klasseteamet hver tirsdag kl. 13.40 -14.05.
   
 • Ved behov for IKT-support, ta kontakt med vårt lokale IKT-kontor på Gol vgs. på tlf. 31 00 32 32, eller send melding til Truls Martin Buseth eller Kent Håvard Thoen
   

Ta kontakt på telefon 31 00 32 00 om du eller dine foresette har spørsmål.

Følg også med på Viken og Gol vgs. sine hjemmesider.

To hender trykker på PC tastatur - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

Til toppen